FedEx Ship ManagerTM trên fedex.com

FedEx Ship ManagerTM trên fedex.com

FedEx Ship ManagerTM trên fedex.com

Tăng năng suất cho doanh nghiệp của bạn với các giải pháp vận chuyển hàng hóa tự động của chúng tôi.

Tăng năng suất cho doanh nghiệp của bạn với các giải pháp vận chuyển hàng hóa tự động của chúng tôi.

Vận chuyển trực tuyến thông qua FedEx Ship Manager™ tại fedex.com

Tận dụng các lợi ích của FedEx Ship ManagerTM trên fedex.com để cải thiện hiệu suất và tự động hóa toàn bộ quy trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể chuẩn bị tối đa 25 gói hàng cho mỗi lô hàng một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Lợi ích dành cho bạn

Xem giá cước và thời gian vận chuyển

Xem giá cước và thời gian vận chuyển

Tính chi phí cho lô hàng của bạn, đồng thời tìm thời gian vận chuyển nhanh chóng và dễ dàng.

Lên lịch lấy hàng trực tuyến

Lên lịch lấy hàng trực tuyến

Sắp xếp nhân viên giao nhận đến lấy hàng của bạn mà không cần gọi điện.

Theo dõi trạng thái lô hàng của mình một cách đầy đủ

Theo dõi trạng thái lô hàng của mình một cách đầy đủ

Chủ động gửi email tự động thông báo cho người gửi, người nhận hoặc bên thứ ba.

Tiết kiệm thời gian chuẩn bị lô hàng

Tiết kiệm thời gian chuẩn bị lô hàng

Lưu thông tin thường dùng cho nhu cầu vận chuyển tương lai.
Lưu trữ tối đa 20 địa chỉ người gửi và 1.000 địa chỉ người nhận.
Chứng từ thông quan hải quan được lập dễ dàng

Chứng từ thông quan hải quan được lập dễ dàng

Tạo chứng từ thông quan hải quan với vận đơn hàng không của bạn.
Gửi chứng từ thương mại bằng điện tử để tiết kiệm thời gian và giúp tránh chậm trễ hải quan.

Làm thế nào để tạo một lô hàng trực tuyến?

Bấm vào để xem cách bạn có thể vận chuyển quốc tế bằng
cách sử dụng FedEx Ship ManagerTM tại fedex.com

An office table with laptops and FedEx boxes