Nhân viên chuyển phát của FedEx đi trên hành lang bệnh viện

Cách vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Cách vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Loại hàng hóa nguy hiểm mà bạn muốn vận chuyển có thể ảnh hưởng đến cách đóng gói và chuẩn bị lô hàng. Tuân thủ quy trình chính xác là yếu tố quyết định đến việc giao hàng thành công.

 

 

 

Loại hàng hóa nguy hiểm mà bạn muốn vận chuyển có thể ảnh hưởng đến cách đóng gói và chuẩn bị lô hàng. Tuân thủ quy trình chính xác là yếu tố quyết định đến việc giao hàng thành công.

 

 

 

Hướng dẫn 5 bước về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

1. Nắm được các quy định

Bạn cần tuân thủ các quy định khi vận chuyển bất cứ hàng hóa nào được phân loại là hàng hóa nguy hiểm.

Các quy định bao gồm nhiều điều khoản, bao gồm chi tiết về loại bao bì, chứng từ và nhãn bắt buộc. Các quy định có thể thay đổi tùy theo phương thức vận chuyển, do đó hãy kiểm tra với hãng vận tải của bạn để tìm hiểu về cách vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

2. Đảm bảo bạn được đào tạo

Bất cứ ai vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đều phải được đào tạo bắt buộc và hiểu (các) quy định hiện hành. Ngoài ra, bạn có thể thuê một người hoặc một công ty khác được đào tạo phù hợp để thay mặt bạn chuẩn bị lô hàng.

3. Phân loại và khai báo lô hàng chính xác

Người gửi có trách nhiệm đảm bảo hàng hóa nguy hiểm phải được định danh, phân loại, khai báo, đóng gói và dán nhãn bằng chứng từ phù hợp đối với quốc gia/vùng lãnh thổ gửi hàng, quá cảnh và nhận hàng. Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp để tìm hiểu về phân loại hàng hóa nguy hiểm của mình.

4. Đóng gói lô hàng đúng cách

Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần sử dụng bao bì được chứng nhận có nhãn đánh dấu đặc điểm kỹ thuật của Liên hợp quốc không bị che. Những nhãn đánh dấu này cho biết bao bì đã được thử nghiệm một số khả năng bắt buộc cần thiết để vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Xem Quy định về hàng hóa nguy hiểm của IATA hiện tại để tìm hiểu xem lô hàng của bạn có yêu cầu những khả năng này không.

Khách hàng không thể vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trong bao bì FedEx Express, ngoại trừ:

  • Chất sinh học danh mục B có thể được vận chuyển trong bao bì FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Boxes và FedEx TempAssure.
  • Pin lithium được phép theo Mục II của IATA.

5. Dán nhãn và có chứng từ thích hợp

Hầu hết các lô hàng chứa hàng hóa nguy hiểm cần có nhãn không che liên quan đến loại mối nguy hiểm và mối nguy hiểm phụ. Khách hàng có thể mua các nhãn được phê duyệt (hoặc xem danh sách các nhà cung cấp nhãn khác) trên trang web về hàng hóa nguy hiểm của IATA. Các nhãn cũ trên hộp tái sử dụng phải được loại bỏ.

Người gửi cũng cần đảm bảo rằng họ có chứng từ thích hợp:

Vận đơn hàng không: Bạn có thể tạo vận đơn hàng không tự động trên nhãn tự dính bằng cách sử dụng trang web fedex.com và trên nhãn nhiệt tự dính bằng cách sử dụng phiên bản FedEx Ship Manager bất kỳ.

Tờ khai của người gửi: Người gửi phải thêm vào gói hàng một bản in Tờ khai của người gửi cho phần lớn các lô hàng chứa hàng hóa nguy hiểm nhằm chứng nhận rằng lô hàng đã được đóng gói, dán nhãn và khai báo theo các quy định về hàng hóa nguy hiểm của IATA. Bạn có thể khai điện tử và có thể cần cung cấp thông tin liên lạc của một nhà cung cấp thông tin phản ứng khẩn cấp 24 giờ.

Chứng từ hải quan: Bạn cũng cần thêm chứng từ hải quan cho mọi lô hàng được vận chuyển đến hoặc từ địa điểm ngoài châu Âu.

Hơn cả vận chuyển

Kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm nhìn vào một ống nghiệm

Hàng hóa nguy hiểm là gì

Tìm hiểu thêm về hàng hóa nguy hiểm và liệu lô hàng của bạn có được coi là hàng hóa nguy hiểm không.

Người phụ nữ đóng gói hàng hóa trong kho

Tại sao nên vận chuyển hàng hóa nguy hiểm với FedEx?

Các cơ sở vật chất tốt nhất của chúng tôi giúp bạn tự tin vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.