Mẹ mỉm cười với con gái khi con gái cố gắng lấy một chiếc hộp để gửi đi

Hàng trả lại quốc tế

Hàng trả lại quốc tế


Với FedEx® Global Returns, việc chuẩn bị lô hàng hoàn lại nhanh chóng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.


Với FedEx® Global Returns, việc chuẩn bị lô hàng hoàn lại nhanh chóng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Bạn và khách hàng đều có quyền kiểm soát tốt hơn

Quản lý hàng hoàn lại

Liên kết hàng hoàn lại với lô hàng ban đầu để dễ dàng theo dõi từ tài khoản FedEx của bạn.

Tùy chỉnh hàng hoàn lại

Tạo nhãn trả hàng và gửi dưới dạng bản cứng, PDF hoặc biểu mẫu trực tuyến chỉnh sửa được.

Đẩy nhanh quá trình trả hàng

Nhận hướng dẫn chuyên môn từ đội ngũ Hải quan giàu kinh nghiệm của chúng tôi để có trải nghiệm hoàn trả hàng quốc tế suôn sẻ.

Lựa chọn nhãn

Với FedEx Global Returns, bạn có thể tạo nhãn trả hàng và chứng từ hải quan cùng lúc với lô hàng gửi ra nước ngoài hoặc chỉ tạo nhãn này cho quy trình trả hàng. Bạn có ba cách để cung cấp nhãn trả hàng và chứng từ hải quan bất kỳ nào cho khách hàng. Cả ba lựa chọn cho phép bạn liên kết nhãn trả hàng với lô hàng gửi ra nước ngoài để tăng tính rõ ràng.

Bằng cách in nhãn cho khách hàng, bạn có thể:

Tiết kiệm tiền

Với giải pháp trả hàng tiết kiệm chi phí này, nếu không sử dụng nhãn trả hàng, bạn sẽ không bị tính phí.

Cung cấp dịch vụ đặc biệt

Khách hàng có thể sử dụng nhãn với các lựa chọn đặc biệt, như giao hàng vào Thứ Bảy, dịch vụ đá khô và Giữ hàng tại Địa điểm của FedEx. Để kiểm tra tình trạng cung cấp dịch vụ, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Cung cấp các lựa chọn

Người gửi hàng hoàn trả có thể yêu cầu lấy hàng hoặc đem lô hàng đến địa điểm FedEx.

Bạn sẽ có thêm quyền kiểm soát trong quy trình này với nhãn trả hàng điện tử dạng PDF, cho phép bạn:

Tiết kiệm tiền

Với giải pháp trả hàng tiết kiệm chi phí này, nếu không sử dụng nhãn trả hàng, bạn sẽ không bị tính phí.

Cung cấp dịch vụ đặc biệt

Khách hàng có thể sử dụng nhãn với các lựa chọn đặc biệt, như giao hàng vào Thứ Bảy, dịch vụ đá khô và Giữ hàng tại Địa điểm của FedEx. Để kiểm tra tình trạng cung cấp dịch vụ, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Cung cấp các lựa chọn

Người gửi hàng hoàn trả có thể yêu cầu lấy hàng hoặc đem lô hàng đến địa điểm FedEx.

Thông báo cho khách hàng

Bạn có thể cung cấp các liên kết để khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin lấy hàng và tìm địa điểm trả hàng.

Thiết lập thời hạn

Bạn có thể quyết định thời gian mà người gửi hàng trả lại được phép truy cập nhãn.

Nhãn trả hàng chỉnh sửa được giúp giảm bớt công việc lặp lại

Với nhãn trả hàng chỉnh sửa được từ FedEx Global Returns, bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho hầu hết hàng hoàn trả, ngay cả khi hàng trả lại không khớp với lô hàng ban đầu. Vì vậy, nếu bạn gửi ba mặt hàng cho khách hàng, nhưng họ chỉ cần trả lại một mặt hàng, quy trình trả hàng sẽ tiếp tục diễn ra.

Khi cho phép người gửi hàng hoàn trả thay đổi thông tin chính như số lượng và trọng lượng, bạn có thể mang đến trải nghiệm trả hàng đơn giản hơn, hiệu quả hơn và giảm bớt sự phiền hà trong quy trình trả hàng. Bạn cũng có thể cung cấp cho người gửi hàng hoàn trả hướng dẫn trả hàng tùy chỉnh, nếu cần.

Sau đây là cách thức thực hiện

Dễ dàng chuẩn bị

Khi cho phép người gửi hàng trả lại sửa nhãn, bạn sẽ tạo nhãn trả hàng và chứng từ hải quan với các chi tiết mà bạn biết. FedEx cho phép bạn quyết định mức độ kiểm soát của khách hàng bằng cách cấp quyền để bên trả hàng có thể sửa những biểu mẫu này.

Dễ dàng truy cập

Sau khi bạn chuẩn bị xong nhãn trả hàng, FedEx sẽ gửi cho người gửi hàng hoàn trả thông báo qua email bao gồm thông tin lô hàng và liên kết để truy cập vào trang nhãn trả hàng.

Dễ dàng hoàn trả

Người gửi hàng hoàn trả chỉ cần điền thông tin cần thiết. Sau khi hoàn thành giấy tờ trực tuyến, họ có thể xem chứng từ, chọn nhãn hoặc chứng từ hải quan mà họ cần và in các chứng từ đó để sử dụng. Họ cũng có thể lưu và in các nhãn này sau.

Loại hoàn trả

Khi xử lý gói hàng hoàn trả quốc tế với giải pháp vận chuyển hàng theo hình thức điện tử của FedEx, bạn sẽ cần cung cấp lý do trả hàng nhằm mục đích thông quan — đối với cả lô hàng gửi ra nước ngoài và lô hàng hoàn trả. Chọn lý do trả hàng chính xác từ bảng dưới đây. Khi chọn một trong những lựa chọn này từ menu thả xuống, bạn sẽ hỗ trợ bộ phận hải quan xử lý giấy tờ và giúp bạn yêu cầu bồi hoàn thuế và phí hải quan.

Lô hàng gửi ra nước ngoài: Lý do cung cấp nhãn trả hàng là gì? Lô hàng trả lại liên quan: Lý do trả hàng là gì? Nhãn trả hàng được sử dụng khi nào?
Nhãn trả hàng ưu đãi Hàng hóa bị từ chối Khi bạn cung cấp nhãn trả hàng cho khách hàng, nhưng không mong đợi việc trả hàng.
Dành cho Triển lãm/Hội chợ thương mại Hàng trả lại của Triển lãm/Hội chợ thương mại Khi hàng hóa bạn gửi được dùng cho một chương trình biểu diễn, triển lãm, hội chợ thương mại hoặc sự kiện.
Mặt hàng cho thuê Trả lại mặt hàng cho thuê Khi hàng hóa bạn gửi là để sử dụng tạm thời và sẽ được trả lại nguyên trạng cho bạn.
Mặt hàng dùng thử Trả lại mặt hàng dùng thử Khi hàng hóa bạn gửi là để dùng thử và sẽ được trả lại cho bạn.
Thay thế Gửi mặt hàng bị lỗi Khi bạn gửi mặt hàng thay thế trước đó và nhận lại mặt hàng bị lỗi.
Tạm thời xuất khẩu — Khác Trả hàng - Khác Khi không có lý do nào khác phù hợp. Bạn có thể nêu lý do chính xác cho việc trả hàng.
Để sửa chữa/xử lý Sửa chữa/xử lý Khi hàng hóa bạn gửi sẽ được sửa chữa hoặc xử lý trước khi trả lại cho bạn. Quá trình xử lý có thể bao gồm sửa đổi, kết hợp hoặc một số loại xử lý khác.