Một người đang duyệt màn hình máy tính bảng

Tìm giải pháp tương thích

Tìm giải pháp tương thích

Phần mềm doanh nghiệp bạn cần với các giải pháp vận chuyển
FedEx mà bạn tin tưởng.

Phần mềm kinh doanh bạn cần với các giải pháp vận chuyển FedEx mà bạn tin tưởng.

Phần mềm doanh nghiệp có tích hợp FedEx

Các doanh nghiệp thông minh hiện nay sử dụng nhiều phần mềm khác nhau để giúp các hoạt động vận hành liền mạch và hiệu quả.  Các giải pháp phần mềm FedEx Tương thích đã tích hợp FedEx để cung cấp quyền truy cập vào dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ khác mà bạn muốn, trực tiếp từ phần mềm bạn cần.

Tính năng và lợi ích

Biểu tượng bóng đèn

Tận dụng lợi thế của sự yên tâm liên quan đến một giải pháp thành công, đã được thử nghiệm trên thị trường.

Biểu tượng máy in

Truy cập tùy chọn vận chuyển giá cước cho FedEx mà không phải chuyển đổi chương trình hoặc nhập lại thông tin.

Biểu tượng bảng nhớ tạm

Giảm chi phí do lỗi đánh máy.

Biểu tượng đào tạo

Bỏ qua nhiêu khê trong việc đào tạo nhân viên bằng cách vận chuyển với phần mềm doanh nghiệp mà bạn sử dụng hàng ngày.

Tại sao bạn nên sử dụng giải pháp FedEx® Tương thích?

  • Làm việc với các ứng dụng phần mềm bạn hiện đang sử dụng.
  • Vận chuyển với nhiều hãng vận chuyển từ một hệ thống hoặc địa điểm vận chuyển duy nhất.
  • Sử dụng hệ thống bên thứ ba FedEx Tương thích hiện có với chức năng vận chuyển, kết hợp các nhu cầu tích hợp tùy chỉnh vào hệ thống của bạn.
  • Sử dụng các tính năng và chức năng không có sẵn thông qua các giải pháp vận chuyển điện tử độc quyền của FedEx®.
  • Tự động hóa các giỏ hàng thương mại điện tử và các lô hàng trên thị trường trên eBay, Amazon.com, PayPal, Google Checkout hoặc Yahoo.

Các nhà cung cấp Giải pháp Tương thích được Chứng nhận của chúng tôi:*Các nhà cung cấp này được liệt kê bởi thị trường xuất xứ được hỗ trợ cho các lô hàng xuất đi.