Chương trình Biểu giá nhập khẩu đặc biệt
(Dành cho Người thanh toán tại Việt Nam)

Để xem Biểu giá nhập khẩu đặc biệt của FedEx (áp dụng từ ngày 03/01/2022), vui lòng nhấp vào chủ đề bạn muốn trong danh sách sau đây để tải thông tin chi tiết xuống ở định dạng PDF.


Biểu giá nhập khẩu đặc biệt của FedEx năm 2022

Chỉ mục khu vực

Phụ phí và thông tin khác

Thông tin về phụ phí nhiên liệu

 

Thông tin này chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký nhận Chương trình Biểu giá đặc biệt của FedEx. Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ khách hàng của FedEx tại địa phương.