Phụ phí và thông tin khác

Để biết thông tin về phụ phí, vui lòng tải xuống bản PDF ‘Phụ phí và thông tin khác của FedEx’ từ liên kết bên dưới.
 

Phụ phí Thuế Xuất khẩu năm 2022 và Thông tin khác

Phụ phí International Direct Distribution năm 2022 và thông tin khác

 

Để biết điều khoản và điều kiện đầy đủ về các dịch vụ của FedEx, vui lòng tham khảo mặt sau của Vận đơn hàng không quốc tế của FedEx cũng như Điều kiện Vận chuyển Tiêu chuẩn trực tuyến hoặc Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Quốc tế của lô hàng.


Phụ phí mùa cao điểm

Xem Phụ phí mùa cao điểm của chúng tôi ở đây.

 

Phụ phí ngoài khu vực giao hàng/nhận hàng

Các lô hàng quốc tế của FedEx Express được giao đến hoặc nhận từ các vùng xa xôi, khó tiếp cận sẽ bị tính phụ phí ngoài vùng giao hoặc nhận hàng.

Xem danh sách mã bưu chính và thành phố có áp dụng các phụ phí này từ 18/01/2021 đến 16/01/2022.

Kể từ 17/01/2022, các mức Phụ phí ngoài vùng giao hàng và Phụ phí ngoài vùng nhận hàng sẽ được xác định dựa trên cấp tương ứng của mã ZIP, mã bưu chính hoặc thành phố nơi lô hàng gửi đi và/hoặc địa điểm đến cho các dịch vụ Hàng hóa chuyển phát quốc tế và Bưu kiện chuyển phát quốc tế.

Các lô hàng quốc tế được giao đến hoặc nhận từ các địa điểm xa xôi, khó tiếp cận được liệt kê trong danh sách mã ZIP và mã bưu chính áp dụng Phụ phí ngoài vùng giao hàng và Phụ phí ngoài vùng nhận hàng sẽ tuân theo mức giá cước theo bậc. 

Xem danh sách mã ZIP và mã bưu chính theo bậc có hiệu lực từ 17/01/2022.

 

Phụ phí xử lý bổ sung

Phụ phí xử lý bổ sung áp dụng cho mọi gói hàng đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:

Kích thước
Phụ phí áp dụng đối với lô hàng chứa bất kỳ gói hàng nào:

1) có cạnh dài nhất lớn hơn 121 cm;

2) có cạnh dài thứ hai lớn hơn 76 cm;

Kể từ 18/01/2021, Phụ phí xử lý bổ sung - Kích thước cũng sẽ áp dụng cho bất kỳ gói hàng nào có chiều dài và chu vi lớn hơn 266 cm.

Hình dạng và kích thước gói hàng có thể thay đổi trong khi vận chuyển, làm ảnh hưởng đến việc áp dụng phụ phí đối với gói hàng. Nếu kích thước gói hàng thay đổi khi vận chuyển, FedEx có thể sẽ điều chỉnh phù hợp cước phí của lô hàng bất kỳ lúc nào.

Hàng hóa nặng

Phụ phí áp dụng đối với lô hàng chứa bất kỳ đơn vị xử lý Hàng hóa nặng nào có cạnh dài nhất lớn hơn 157 cm.

Chúng tôi có quyền định giá phí xử lý bổ sung đối với Hàng hóa nặng và bất kỳ đơn vị xử lý Hàng hóa nặng nào cần xử lý đặc biệt trong khi vận chuyển.

 

Phí hàng quá khổ

Kể từ 14/08/2020, phí hàng quá khổ áp dụng đối với lô hàng chứa các gói hàng dài quá 243 cm* hoặc có chiều dài* và chu vi (D+2R+2C) quá 330 cm. 

Hình dạng và kích thước gói hàng có thể thay đổi trong khi vận chuyển, làm ảnh hưởng đến việc áp dụng phụ phí đối với gói hàng. Nếu kích thước gói hàng thay đổi khi vận chuyển, FedEx có thể sẽ điều chỉnh phù hợp cước phí của lô hàng bất kỳ lúc nào.

* Chiều dài là cạnh dài nhất của gói hàng.

Phụ phí Priority Alert/Priority Alert Plus/Xử lý thận trọng theo yêu cầu

Phụ phí áp dụng cho các dịch vụ Priority Alert/Priority Alert Plus/Xử lý thận trọng theo yêu cầu. 

Kể từ 03/01/2022, phụ phí Priority Alert/Priority Alert Plus/Xử lý thận trọng theo yêu cầu cho các dịch vụ Xuất khẩu sẽ được điều chỉnh.