Phụ phí nhiên liệu

Phụ phí nhiên liệu

Phụ phí nhiên liệu

Phần trăm phụ phí nhiên liệu cho các dịch vụ FedEx Express được điều chỉnh từng tháng dựa trên mức trung bình đã làm tròn của giá giao ngay cho một gallon nhiên liệu máy bay thuộc loại dầu kerosene do U.S. Gulf Coast (USGC) công bố tại thời điểm trước đó hai tháng. Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho tất cả các dịch vụ FedEx Express®, trừ các dịch vụ FedEx International Express Freight® (IXF) và FedEx International Airport-to-Airport (ATA).

Phụ phí nhiên liệu cho mỗi lô hàng được xác định dựa trên phí vận chuyển hàng hóa thuần và các phụ phí liên quan đến vận chuyển sau đây:

- Phí gửi hàng qua môi giới (Chọn nhà môi giới);
- Ngoài vùng giao hàng (ODA);
- Ngoài vùng nhận hàng (OPA);
- Phụ phí giao hàng đến nơi cư trú (RESI);
- Giao hàng vào Thứ Bảy (SDL);
- Nhận hàng vào Thứ Bảy (SPU); 
- Phụ phí xử lý bổ sung - Kích thước;
- Phụ phí xử lý bổ sung - Hàng hóa nặng;
- Phí hàng quá khổ;
- Phụ phí hàng không thể xếp chồng;
- Phụ phí chữ ký (ISR, DSR, ASR);  và
- Phụ phí mùa cao điểm

Phụ phí nhiên liệu hiện tại

Ngày có hiệu lực Phụ phí cho các lô hàng xuất khẩu Phụ phí cho các lô hàng của ImportOne* Phụ phí cho các lô hàng của bên thứ ba# 
toàn cầu
06/12/2021 - 02/1/2022 22,50% 22,50% 22,50%
01/11/2021 - 05/12/2021 20,00% 20,00% 20,00%

* Chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ ImportOne. Với những khách hàng khác, phụ phí nhiên liệu xuất khẩu được áp dụng cho các lô hàng nhập dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ gửi hàng.

# Chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ bên thứ ba toàn cầu. Với những khách hàng khác, phụ phí nhiên liệu xuất khẩu được áp dụng cho các lô hàng của bên thứ ba dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ gửi hàng.

Điều khoản và điều kiện

FedEx có quyền đánh giá phụ phí nhiên liệu và các phụ phí khác đối với lô hàng mà không cần báo trước. Chúng tôi có toàn quyền xác định số tiền và thời gian áp dụng mọi loại phụ phí. Qua việc gửi lô hàng đến FedEx, bạn đồng ý thanh toán các khoản phụ phí do FedEx xác định.

Chỉ mục của Gulf Coast ($/Gallon) Phụ phí nhiên liệu cho các lô hàng xuất khẩu tính bằng tỷ lệ phần trăm của phí vận chuyển Phụ phí nhiên liệu cho các lô hàng của ImportOne* tính bằng tỷ lệ phần trăm của phí vận chuyển Phụ phí nhiên liệu cho các lô hàng của bên thứ ba toàn cầu# tính bằng tỷ lệ phần trăm của phí vận chuyển
Lớn hơn hoặc bằng Nhỏ hơn
0 0.15 0.00% 0.00% 0.00%
0.15 0.19 0.50% 0.50% 0.50%
0.19 0.23 1.00% 1.00% 1.00%
0.23 0.27 1.50% 1.50% 1.50%
0.27 0.31 2.00% 2.00% 2.00%
0.31 0.35 2.50% 2.50% 2.50%
0.35 0.39 3.00% 3.00% 3.00%
0.39 0.43 3.50% 3.50% 3.50%
0.43 0.47 4.00% 4.00% 4.00%
0.47 0.51 4.50% 4.50% 4.50%
0.51 0.55 5.00% 5.00% 5.00%
0.55 0.59 5.50% 5.50% 5.50%
0.59 0.63 6.00% 6.00% 6.00%
0.63 0.67 6.50% 6.50% 6.50%
0.67 0.71 7.00% 7.00% 7.00%
0.71 0.75 7.50% 7.50% 7.50%
0.75 0.79 8.00% 8.00% 8.00%
0.79 0.83 8.50% 8.50% 8.50%
0.83 0.87 9.00% 9.00% 9.00%
0.87 0.91 9.50% 9.50% 9.50%
0.91 0.95 10.00% 10.00% 10.00%
0.95 0.99 10.50% 10.50% 10.50%
0.99 1.03 11.00% 11.00% 11.00%
1.03 1.07 11.50% 11.50% 11.50%
1.07 1.11 12.00% 12.00% 12.00%
1.11 1.15 12.50% 12.50% 12.50%
1.15 1.19 13.00% 13.00% 13.00%
1.19 1.25 13.50% 13.50% 13.50%
1.25 1.31 14.00% 14.00% 14.00%
1.31 1.37 14.50% 14.50% 14.50%
1.37 1.43 15.00% 15.00% 15.00%
1.43 1.49 15.50% 15.50% 15.50%
1.49 1.55 16.00% 16.00% 16.00%
1.55 1.61 16.50% 16.50% 16.50%
1.61 1.67 17.00% 17.00% 17.00%
1.67 1.73 17.50% 17.50% 17.50%
1.73 1.79 18.00% 18.00% 18.00%
1.79 1.85 18.50% 18.50% 18.50%
1.85 1.91 19.00% 19.00% 19.00%
1.91 1.97 19.50% 19.50% 19.50%
1.97 2.03 20.00% 20.00% 20.00%
2.03 2.09 20.50% 20.50% 20.50%
2.09 2.15 21.00% 21.00% 21.00%
2.15 2.21 21.50% 21.50% 21.50%
2.21 2.27 22.00% 22.00% 22.00%
2.27 2.33 22.50% 22.50% 22.50%
2.33 2.39 23.00% 23.00% 23.00%
2.39 2.45 23.50% 23.50% 23.50%
2.45 2.51 24.00% 24.00% 24.00%
2.51 2.57 24.50% 24.50% 24.50%
2.57 2.63 25.00% 25.00% 25.00%
2.63 2.69 25.50% 25.50% 25.50%
2.69 2.75 26.00% 26.00% 26.00%
2.75 2.81 26.50% 26.50% 26.50%
2.81 2.87 27.00% 27.00% 27.00%
2.87 2.93 27.50% 27.50% 27.50%
2.93 2.99 28.00% 28.00% 28.00%
2.99 3.05 28.50% 28.50% 28.50%
3.05 3.11 29.00% 29.00% 29.00%
3.11 3.17 29.50% 29.50% 29.50%
3.17 3.23 30.00% 30.00% 30.00%
3.23 3.29 30.50% 30.50% 30.50%
3.29 3.35 31.00% 31.00% 31.00%
3.35 3.41 31.50% 31.50% 31.50%
3.41 3.47 32.00% 32.00% 32.00%
3.47 3.53 32.50% 32.50% 32.50%
3.53 3.59 33.00% 33.00% 33.00%
3.59 3.65 33.50% 33.50% 33.50%
3.65 3.71 34.00% 34.00% 34.00%
3.71 3.77 34.50% 34.50% 34.50%
3.77 3.83 35.00% 35.00% 35.00%
3.83 3.89 35.50% 35.50% 35.50%
3.89 3.95 36.00% 36.00% 36.00%
3.95 4.01 36.50% 36.50% 36.50%
4.01 4.07 37.00% 37.00% 37.00%
4.07 4.13 37.50% 37.50% 37.50%
4.13 4.19 38.00% 38.00% 38.00%

* Chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ ImportOne. Với những khách hàng khác, phụ phí nhiên liệu xuất khẩu được áp dụng cho các lô hàng nhập dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ gửi hàng. 

# Chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ bên thứ ba toàn cầu. Với những khách hàng khác, phụ phí nhiên liệu xuất khẩu được áp dụng cho các lô hàng của bên thứ ba dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ gửi hàng.

Phần trăm phụ phí nhiên liệu và điểm kích hoạt liên kết có thể thay đổi mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản và điều kiện để biết thêm chi tiết. Nếu giá nhiên liệu bằng hoặc cao hơn 4,19 đô la Mỹ cho mỗi gallon, bảng bên trên sẽ được cập nhật.

Những thay đổi về phụ phí nhiên liệu FedEx Express sẽ được áp dụng từ Thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng. Phụ phí sẽ được phản ánh trên hóa đơn FedEx. Thông tin về phụ phí nhiên liệu cho từng tháng sẽ được công bố trước thời điểm áp dụng phụ phí khoảng hai tuần.

Phần trăm phụ phí nhiên liệu cho các dịch vụ FedEx Express được điều chỉnh từng tháng dựa trên mức trung bình đã làm tròn của giá giao ngay cho một gallon nhiên liệu máy bay thuộc loại dầu kerosene do U.S. Gulf Coast (USGC) công bố tại thời điểm trước đó hai tháng. Hãy xem Chỉ mục của USGC để biết giá giao ngay cho một gallon nhiên liệu máy bay thuộc loại dầu kerosene. Giá trong các chỉ mục này do Bộ Năng lượng Hoa Kỳ công bố và FedEx không chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính đầy đủ của thông tin này.

LƯU Ý: Khi nhấp vào liên kết chỉ mục bên trên, một tệp PDF hoặc một trang web mới bên ngoài fedex.com sẽ mở ra trong một cửa sổ trình duyệt mới.

Ngày có hiệu lực Phụ phí cho các lô hàng xuất khẩu Phụ phí cho các lô hàng của ImportOne* Phụ phí cho các lô hàng của bên thứ ba# toàn cầu 
04/10/2021 - 31/10/2021 18,50% 18,50% 18,50%
06/9/2021 - 03/10/2021 19,00% 19,00% 19,00%
02/8/2021 - 05/09/2021 18,00% 18,00% 18,00%

* Chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ ImportOne. Với những khách hàng khác, phụ phí nhiên liệu xuất khẩu được áp dụng cho các lô hàng nhập dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ gửi hàng. 

# Chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ bên thứ ba toàn cầu. Với những khách hàng khác, phụ phí nhiên liệu xuất khẩu được áp dụng cho các lô hàng của bên thứ ba dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ gửi hàng.