FedEx

Quốc gia và vùng lãnh thổ không có dịch vụ

Quốc gia và vùng lãnh thổ không có dịch vụ

FedEx Express - Quốc gia/Vùng lãnh thổ không có dịch vụ


Quốc gia Dịch vụ Quốc gia Dịch vụ
Comoros Không có dịch vụ Cộng hòa Trung Phi Đã tạm ngưng
Cuba Không có dịch vụ Guinea Xích Đạo Đã tạm ngưng
Quần đảo Falkland Không có dịch vụ Guinea-Bissau Đã tạm ngưng
Iran Không có dịch vụ Sierra Leone Đã tạm ngưng
Đảo Johnston Không có dịch vụ Syria Đã tạm ngưng
Kiribati Không có dịch vụ Cộng hòa Yemen Đã tạm ngưng
Triều Tiên Không có dịch vụ    
Đảo Mayotte Không có dịch vụ    
Myanmar Không có dịch vụ    
Nauru Không có dịch vụ    
Niue Không có dịch vụ    
St. Helena Không có dịch vụ    
St.Pierre và Miquelon Không có dịch vụ    
Sao Tome và Prinicpe Không có dịch vụ    
Quần đảo Solomon Không có dịch vụ    
Somalia Không có dịch vụ    
Sudan Không có dịch vụ    
Tajikistan Không có dịch vụ    
Quần đảo Tokelu Không có dịch vụ    
Tuvalu Không có dịch vụ    
Quần đảo Wake Không có dịch vụ