Ảnh chính trên trang đích hỗ trợ

Nhận gói hàng

Nhận gói hàng

Câu hỏi thường gặp

Truy cập vào FedEx Tracking, nhập số theo dõi gồm 12 chữ số của bạn, rồi nhấp vào "Theo dõi".

Để tìm hiểu thêm về cách theo dõi lô hàng của bạn, hãy truy cập vào trang Trợ giúp nhanh về FedEx Tracking.

Thông báo lô hàng qua email và/hoặc SMS chỉ có thể do người gửi kích hoạt khi họ chuẩn bị lô hàng.

Trạng thái lô hàng của bạn sẽ được cập nhật trong hệ thống FedEx tại các thời điểm khác nhau từ khi lấy hàng đến khi giao hàng. Trạng thái của gói hàng có thể được giữ nguyên trong hơn 24 giờ khi lô hàng đang được vận chuyển.

  • Nếu người gửi đã cung cấp email và/hoặc số điện thoại di động của bạn trên vận đơn hàng không, bạn sẽ nhận được thông báo cho phép bạn thay đổi địa chỉ giao hàng, nếu cần. Xin lưu ý rằng tùy chọn này không áp dụng nếu lô hàng của bạn được gửi đến một công ty và tên công ty được chỉ định trên vận đơn hàng không.
  • Việc thay đổi địa chỉ giao hàng đối với lô hàng nhập khẩu là một dịch vụ ngoại lệ và chúng tôi không thể đảm bảo thực hiện việc thay đổi này.

Hãy truy cập vào trang địa điểm để tìm một điểm lấy hàng FedEx gần bạn.

FedEx Global Trade Manager và Trung tâm Chuẩn bị Chứng từ của chúng tôi mang đến cho bạn một tài nguyên tổng hợp về thông tin vận chuyển quốc tế, bao gồm cả cách ước tính Thuế và phí hải quan. 

Trạng thái “Đang được vận chuyển” có nghĩa là gói hàng của bạn đang di chuyển trong mạng lưới FedEx và sẽ được giao vào ngày giao hàng đã lên lịch, nếu không bị trì hoãn vận chuyển hoặc do hải quan.

Bạn có thể thấy trạng thái gói hàng "đang được vận chuyển" trong một vài ngày. Gói hàng có thể sẽ vẫn ở trạng thái này cho đến khi giao hàng. Điều này không nhất thiết có nghĩa là gói hàng của bạn đang ở trên một phương tiện di chuyển như máy bay hay xe tải; gói hàng có thể ở tại một cơ sở của FedEx.

Có nhiều lý do khiến lô hàng bị chậm trễ trong việc thông quan và hải quan. Thông tin về việc trì hoãn thông quan thường được cung cấp trên trang theo dõi chi tiết, kèm theo nguyên nhân trì hoãn và việc cần làm. Nếu cần thêm thông tin từ người gửi hàng hoặc người nhận, FedEx sẽ tìm cách liên hệ với họ.

Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng

Hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng nếu bạn có thêm câu hỏi về dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ với đội ngũ chuyên gia nếu bạn có câu hỏi kỹ thuật về bất kỳ công cụ gửi hàng kỹ thuật số nào của chúng tôi.