Hải quan

Công cụ hỗ trợ thông quan

Công cụ hỗ trợ thông quan

Đảm bảo lô hàng của quý khách thông quan đúng tiến độ.

Đảm bảo lô hàng của quý khách thông quan đúng tiến độ.

Lên kế hoạch trước để thông quan thành công

Mỗi lần quý khách vận chuyển hàng quốc tế, quý khách sẽ cần thực hiện thêm vài bước nhằm chuẩn bị cho quy trình thông quan lô hàng của mình. FedEx cung cấp một loạt các tài nguyên và công cụ trực tuyến nhằm giúp quý khách theo kịp mọi bước trong quy trình. 

Các tài nguyên khác

Chứng từ hải quan

Phí thông quan bổ sung

FedEx cung cấp dịch vụ thông quan tiêu chuẩn, tuy nhiên, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các giải pháp giá trị gia tăng toàn diện khi quý khách có nhu cầu thông quan đặc biệt lô hàng của mình.

quan trọng dưới dạng điện tử cho quy trình thông quan

Global Trade Manager

Global Trade Manager và Trung tâm Chuẩn bị Chứng từ của FedEx mang đến cho bạn một tài nguyên tổng hợp về thông tin vận chuyển quốc tế.