Hải quan

Công cụ hải quan

Công cụ hải quan

Mỗi hàng hóa lại khác nhau – thị trường cũng vậy. Tìm hiểu xem FedEx có thể giúp bạn vận chuyển lô hàng qua biên giới và tới tay khách hàng như thế nào.

Mỗi hàng hóa lại khác nhau – thị trường cũng vậy. Tìm hiểu xem FedEx có thể giúp bạn vận chuyển lô hàng qua biên giới và tới tay khách hàng như thế nào.

Global Trade Manager và Trung tâm chuẩn bị giấy tờ

Global Trade Manager và Trung tâm chuẩn bị giấy tờ của FedEx mang đến cho bạn một tài nguyên tổng hợp về thông tin vận chuyển quốc tế.

 Thuế hải quan và thuế

THUẾ HẢI QUAN VÀ THUẾ

Ước tính các khoản thuế hải quan và thuế sẽ được áp dụng cho lô hàng quốc tế của bạn.

CHUẨN BỊ GIẤY TỜ

CHUẨN BỊ GIẤY TỜ

Nhận sự trợ giúp cần thiết khi tìm giấy tờ cần thiết cho lô hàng quốc tế của bạn.

Bạn có thể lưu giấy tờ bạn dùng thường xuyên nhất để dùng lại bất cứ lúc nào.

THÔNG TIN VỀ NƠI NHẬN HÀNG

THÔNG TIN VỀ NƠI NHẬN HÀNG

Xem nhanh hồ sơ quốc gia/vùng lãnh thổ, tìm kiếm tư vấn vận chuyển và mã áp thuế.

Có được thông tin quan trọng về quy định áp dụng cụ thể cho lô hàng của bạn.

Tìm được biểu thuế của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) cho sản phẩm của bạn.