Một phụ nữ đang làm việc tại bàn

FedEx API

FedEx API

Dễ dàng tích hợp các dịch vụ FedEx vào hệ thống
của bạn để mang đến cho khách hàng trải nghiệm
liền mạch.

Dễ dàng tích hợp các dịch vụ FedEx vào hệ thống của bạn để mang đến cho khách hàng trải nghiệm liền mạch.

Tích hợp chức năng FedEx vào trang web hoặc ứng dụng của bạn

Tự động hóa các quy trình như tạo nhãn vận chuyển, ước tính thời gian vận chuyển và theo dõi trạng thái lô hàng để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn.

Tính năng và lợi ích

biểu tượng tỷ lệ hóa

Tích hợp chức năng FedEx thông thường vào quy trình làm việc của doanh nghiệp. 

biểu tượng đồng hồ

Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các quy trình thông thường.

biểu tượng tích hợp

Bộ sưu tập toàn diện các công cụ dành cho nhà phát triển tiêu chuẩn chuyên ngành.

Tại sao nhà phát triển nên quan tâm đến các dịch vụ web?

Phù hợp với bạn
Các nhà phát triển và chủ sở hữu doanh nghiệp thuộc mọi quy mô sử dụng FedEx API để xử lý lượng giao dịch và gói hàng từ nhỏ đến lớn nhanh chóng và hiệu quả.

Phù hợp với khách hàng của bạn
Cung cấp cho khách hàng của bạn trải nghiệm người dùng linh hoạt hơn, giảm bớt các cuộc gọi đến dịch vụ khách hàng và dễ dàng tích hợp tự phục vụ từ FedEx trong một môi trường an toàn.

Để biết thêm thông tin và yêu cầu hỗ trợ:
Vui lòng liên hệ apacwebservices@fedex.com

Một người đang nhập trên máy tính xách tay

Giải pháp chìa khóa trao tay toàn diện

FedEx Compatible mang đến một bộ giải pháp đã được phát triển và thử nghiệm, và sẵn có để mua dùng