My FedEx Rewards

My FedEx Rewards

My FedEx Rewards

Trở thành thành viên và kiếm điểm cho các lô hàng
FedEx đủ điều kiện của bạn. Bạn chọn cách
bạn muốn được thưởng.

Trở thành thành viên và kiếm điểm
cho các lô hàng FedEx đủ điều
kiện của bạn. Bạn chọn cách
bạn muốn được thưởng.

Trở thành thành viên và kiếm điểm cho các lô hàng
FedEx đủ điều kiện của bạn. Bạn chọn cách
bạn muốn được thưởng.

Trở thành thành viên và kiếm điểm
cho các lô hàng FedEx đủ điều
kiện của bạn. Bạn chọn cách
bạn muốn được thưởng.

Xác nhận thành viên My FedEx Rewards


Xin chúc mừng, đăng ký của bạn đã hoàn tất.
Bạn sẽ sớm nhận được email xác nhận.

 

Tài khoản My FedEx Rewards của bạn đã hoạt động. Hãy đăng nhập ngay hôm nay để xem các phần thưởng đang chờ đợi bạn.


Tài nguyên bổ sung

New to FedEx?

Bạn mới sử dụng FedEx?

Trung tâm khách hàng mới của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tất cả các bước cần thiết khi vận chuyển với FedEx.

FedEx Small Business Center

Giải pháp Thương mại Điện tử của

Từ cửa hàng trực tuyến của bạn đến cửa nhà khách hàng – hãy để chúng tôi trợ giúp về hậu cần, để bạn có thể tập trung vào việc xây dựng doanh nghiệp.

Person typing on a laptop

Báo Cáo Trực Tuyến mới của FedEx

Truy cập công cụ mạnh mẽ này giúp bạn khi có yêu cầu xem và tải xuống báo cáo hoạt động vận chuyển hàng bất cứ khi nào bạn muốn.