Biểu giá xuất khẩu

Để xem Biểu giá xuất khẩu của FedEx (áp dụng từ ngày 04/01/2021), vui lòng nhấp vào chủ đề bạn muốn trong danh sách sau đây để tải thông tin chi tiết xuống ở định dạng PDF.


Biểu giá xuất khẩu của FedEx năm 2021

Chỉ mục khu vực

Phụ phí và thông tin khác

Thông tin về phụ phí nhiên liệu

 

Thông tin này chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký nhận Biểu giá của FedEx. Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ khách hàng của FedEx tại địa phương.