อัพเดทข้อบังคับการจัดส่ง

กฎระเบียบศุลกากรสำหรับการจัดส่งพัสดุขาเข้าและขาออกอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราได้รวบรวมประกาศที่สำคัญจากหน่วยงานด้านศุลกากรทั่วโลก เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับข่าวสารล่าสุดเมื่อดำเนินการจัดส่งพัสดุกับเรา การทำความเข้าใจได้อย่างทันท่วงทีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ๆ เช่น ข้อมูลด้านภาษีและอากร คำอธิบายภาษีศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากรของผลิตภัณฑ์ และเอกสารการดำเนินพิธีการศุลกากร จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าที่ทำให้เกิดความสิ้นเปลือง

 • กฎระเบียบศุลกากรสำหรับการส่งพัสดุใน ประเทศไทย

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดการการจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวพย็องชัง 2561 ในเกาหลีใต้ (อัพเดท)

กีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวพย็องชัง 2018 จะจัดขึ้นที่เกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ถึง 25 กุมภาพันธ์และ 9 มีนาคมถึง 18 มีนาคม 2018 ตามลำดับ

การจัดส่งที่นำเข้ามาในเกาหลีใต้สำหรับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวพย็องชัง จะได้รับกระบวนการยกเว้นพิเศษ (Special Exemption Procedures, SEP) ซึ่งจะมีการยกเว้นอากรและภาษี ไม่จำเป็นต้องยื่นขอ SEP สำหรับของใช้งานส่วนบุคคลที่มีมูลค่าต่ำกว่า 150 เหรียญสหรัฐเนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี

ตามคำแนะนำอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวพย็องชัง 2018 (POCOG) เฉพาะผู้จัดส่งโลจิสติกส์อย่างเป็นทางการ Hanjin Transportation (Hanjin) เท่านั้นที่จัดการ SEP สำหรับอากรและภาษีโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ลูกค้าที่จัดส่งวัสดุที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกไปยังเกาหลีใต้ควรระบุ "POCOG SEP APPLY" ในส่วนของผู้รับใบตราส่งทางอากาศ (air waybill) และใบแจ้งสินค้าทางพาณิชย์ (commercial invoice) สำหรับการจัดส่งของพวกเขา นี่คือข้อกำหนดของ POCOG เพื่อขอรับ SEP และช่วยให้เราสามารถระบุการจัดส่งได้

เมื่อการจัดส่งมาถึง FedEx จะติดต่อผู้รับเพื่อยืนยันและส่งต่อสินค้าที่คุณต้องการไปให้ Hanjin เพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากร SEP และจัดส่งภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ SEP จะถูกเรียกเก็บจาก Hanjin โดยตรงและ FedEx จะไม่สามารถคืนเงินส่วนใดส่วนหนึ่งของค่าจัดส่งสำหรับการจัดส่งเหล่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2018 FedEx Express ไม่สามารถจัดส่งพัสดุภัณฑ์ใดๆ ไปยังพื้นที่ที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการขนส่งอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง FedEx เตรียมทางเลือกให้ผู้รับสามารถรับพัสดุนอกเขตที่จำกัดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม FedEx จะติดต่อกับผู้รับโดยตรงที่เกาหลีก่อนการจัดส่ง และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับพัสดุจากนอกเขตที่จำกัด

 


 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560

เพิ่มความเข้มงวดสำหรับกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์นิโคตินไปยังเกาหลีใต้ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560)

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้จะเพิ่มความเข้มงวดสำหรับกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์นิโคตินไปยังเกาหลีใต้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์นิโคตินไม่เจือปนหรือประกอบด้วยนิโคตินมากกว่า 1% ทั้งหมดไปยังเกาหลีใต้ จะต้องส่งข้อมูลจำเพาะของวัสดุเคมีไปยังสมาคมการจัดการสารเคมีของเกาหลี (Korea Chemicals Management Association) ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 10 ล้านวอนเกาหลี (KRW)

หากน้ำหนักสะสมของการนำเข้านิโคตินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของแต่ละปีรวมกันมากกว่า 100 กก. ผู้นำเข้าจะต้องส่งการสำแดงการนำเข้าสารพิษอันตรายไปยังกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 30 ล้านวอนเกาหลี (KRW) หรือจำคุกไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ประกอบด้วยนิโคตินมากกว่า 1% จะต้องถูกขนส่งโดยยานพาหนะที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้และต้องติดสติกเกอร์คำเตือนที่เหมาะสมภายนอกยานภาหนะ ผลิตภัณฑ์นิโคตินถูกต้องห้ามในการขนส่งรวมกับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษอื่นๆ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษปรับเป็นเงินไม่น้อยกว่า 50 ล้านวอนเกาหลีใต้ หรือจำคุกไม่ต่ำกว่าสามปี

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้จะเพิ่มความเข้มงวดสำหรับกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์นิโคตินไปยังเกาหลีใต้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งกฎระเบียบนี้ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินเป็นส่วนประกอบมากกว่า 1% จะต้องถูกขนส่งโดยยานพาหนะที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้และต้องติดสติกเกอร์คำเตือนที่เหมาะสมภายนอกยานภาหนะ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นิโคตินถูกต้องห้ามในการขนส่งรวมกับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษอื่นๆ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษถูกปรับเป็นเงินไม่น้อยกว่า 50 ล้านวอนเกาหลีใต้ หรือจำคุกไม่ต่ำกว่าสามปี

FedEx Express ไม่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ประกอบด้วยนิโคตินมากกว่า 1% ในเกาหลีใต้ ลูกค้าที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยนิโคตินดังกล่าว จะต้องมารับของที่สำนักงาน FedEx ที่สนามบินอินชอน และต้องจัดเตรียมการขนส่งเองตามที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้กำหนด

 


 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

การเปลี่ยนแปลงการยกเว้นอากรและภาษีสำหรับการนำเข้าไต้หวัน (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018)

กรมศุลกากรกระทรวงการคลังของประเทศไต้หวันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม "กฎระเบียบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งทางอากาศด่วน" มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 มูลค่าสินค้านำเข้าต่ำสุดที่ได้รับการยกเว้นภาษีและอากรจะอยู่ที่ 2,000 เหรียญไต้หวัน ลดลงจาก 3,000 เหรียญไต้หวัน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายที่ดูแลคุณหรือสายด่วนบริการลูกค้าของเรา

 • ประกาศก่อนหน้า

การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบของการยกเว้นภาษีและอากรสำหรับการนำเข้าไปยังไต้หวัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560

กรมศุลกากร กระทรวงการคลังประเทศไต้หวันจะไม่รวมผู้นำเข้าอย่างสม่ำเสมอที่ได้รับการยกเว้นภาษีและอากรสำหรับการนำเข้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 3,000 เหรียญไต้หวัน ผู้นำเข้าอย่างสม่ำเสมอนั้นหมายถึงผู้ที่นำเข้าไปยังไต้หวันหกรายการภายในหกเดือน โดยที่ระยะเวลาในการสังเกตจะมีการกำหนดทุกหกเดือนคือมกราคม ถึงมิถุนายนและกรกฏาคม ถึงธันวาคม การนำเข้าจะถูกปรับเป็นศูนย์ทุกวันที่ 1 มกราคมและ 1 กรกฏาคม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2560

คำสั่งของกระทรวงการคลังได้มีการประกาศใช้คำว่า “นำเข้าอย่างสม่ำเสมอ” ตามที่กำหนดในวรรค 2 ข้อ 49 แห่ง “พระราชบัญญัติศุลกากร” (ประกาศใช้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2560)

หากคุณมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าในท้องถิ่นของคุณ

เกณฑ์สำหรับมูลค่าสินค้าต่ำสุดที่ได้รับยกเว้นภาษีในการนำเข้าไปยังประเทศฟิลิปปินส์

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 กรมศุลกากรฟิลิปปินส์จะดำเนินการใช้เกณฑ์มูลค่าสินค้านำเข้าต่ำสุดใหม่ ที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งเพิ่มจาก 10 เปโซ เป็น 10,000 เปโซ

การนำเข้าสินค้าไปยังฟิลิปปินส์ด้วย Free on Board (FOB) หรือ Free Carrier (FCA) ที่มีมูลค่า 10,000 เปโซ (ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือน้อยกว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีและอากร

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเอกสารศุลกากร สามารถเยี่ยมชมได้ที่
http://customs.gov.ph/wp-content/uploads/2016/10/CAO-2-2016-ONAR-DE-MINIMIS.pdf

หากคุณมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าในท้องถิ่นของคุณ

กฎระเบียบใหม่ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้เข้ามายังประเทศอินโดนีเซีย

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

กระทรวงการค้าอินโดนีเซียได้ดำเนินการระเบียบใหม่ 97/M-DAG/PER/11/2015 เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ กฎระเบียบนี้จะต้องมีผู้รับในอินโดนีเซียที่จดทะเบียนเป็นบริษัทนำเข้าที่มีหมายเลขลงทะเบียนผู้นำเข้าคือ API (Angka Pengenal Impor) และได้รับอนุมัติการนำเข้าคือ PI (Persetujuan Impor) PI เป็นใบอนุญาตพิเศษจากกระทรวงการค้าอินโดนีเซียในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้เข้ามาในประเทศ

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าทางพิธีการศุลกากร เราขอแนะนำให้ลูกค้าของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ก่อนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไม้ไปยังอินโดนีเซีย

ผลิตภัณฑ์ไม้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

1. ผลิตภัณฑ์ไม้เช่น ขอนไม้เชื้อเพลิง, แผ่นไม้บาง, ไม้อัด, แผ่นไม้อัด, แผ่นใยไม้อัด เป็นต้น
2. กล่องไม้, บรรจุภัณฑ์ไม้, กรอบไม้, ถังไม้
3. ส่วนของเครื่องมือช่างไม้ที่ทำจากไม้
4. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, เครื่องครัวที่ทำจากไม้
5. เฟอร์นิเจอร์ไม้
6. กล่องเครื่องประดับ, เครื่องไม้ประดับมุข, รูปปั้นแกะสลัก และเครื่องประกับอื่นๆที่ทำจากไม้
7. เยื่อไม้
8. กระดาษที่ใช้สำหรับการเขียน, การพิมพ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวาดออกแบบอื่นๆ
9. กระดาษชำระ, กระดาษทิชชู่, กระดาษเช็ดมือ, กระดาษเช็ดปาก, กระดาษปูโต๊ะ เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย หรือเสื้อผ้าที่ทำจากกระดาษ เป็นต้น
10. กระดาษคราฟท์, กระดาษแข็ง, กระดาษกันน้ำมัน, กระดาษม้วนยาสูบ, กระดาษบุผนังหรือเพดาน
11. กระดาษคาร์บอน, กระดาษทำสำเนา, กระดาษเครื่องเขียน
12. แม่พิมพ์แกะสลัก ภาพพิมพ์ และภาพพิมพ์แกะสลัก ที่ใส่กรอบ หรือไม่ใส่กรอบ

สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เปลี่ยนข้อกำหนดสำหรับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียม (1 เมษายน 2559)

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อไปสำหรับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียม

 1. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบอิสระทั้งหมด (UN3480, P. I. 965) ต้องถูกส่งที่สถานะของค่าใช้จ่าย (SoC) ไม่เกิน 30% ของการประเมินความจุที่ถูกออกแบบไว้

   - แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบอิสระ (UN3480, P. I. 965, Section II) ที่ SoC มากกว่า 30% ไม่ได้รับอนุญาต  
   - แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบอิสระ (UN3480, P. I. 965, Section IA and IB)
  (ซึ่งได้รับการยอมรับในสถานที่สำหรับสินค้าอันตรายเท่านั้น) ที่ SoC มากกว่า 30% อาจจะถูกส่งได้ หากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับ
 2. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบอิสระ (UN 3480, PI 965, Section IA, IB and Section II) เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับการขนส่งสินค้าบนเครื่องบินโดยสาร
 3. เพียง 1 บรรจุภัณฑ์ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบอิสระ (UN 3480 PI 965, Section II) และแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะแบบอิสระ (UN 3090 PI 968, Section II) อาจจะถูกรวมอยู่ในหลายหีบห่อหรือพัสดุหนึ่งชิ้น และยังจำกัด 8 เซลล์หรือ 2 แบตเตอรี่ต่อการบรรจุหลายหีบห่อ
   - เมื่อบรรจุภัณฑ์ถูกเก็บแบบหลายหีบห่อ การจัดการฉลากแบตเตอรี่ลิเธียมและฉลากการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินจำเป็นต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน หรือฉลากต้องถูกติดภายนอกหีบห่อเหล่านั้นและต้องเขียนคำว่า "Overpack"
 4. บรรจุภัณฑ์ที่ถูกเตรียมไว้ตาม Section II of PI 965 และ PI 968 ต้องนำเสนอให้กับผู้ดำเนินการที่แยกต่างหากจากการขนส่งสินค้าอื่นๆ และต้องไม่ถูกโหลดลงในอุปกรณ์บรรทุกสินค้า (ULD) ก่อนที่จะนำเสนอให้กับผู้ดำเนินการ

เนื่องจากข้อจำกัดของสายการบินและกฎระเบียบของรัฐบาล บางประเทศไม่สามารถจัดส่งหรือรับแบตเตอรี่ลิเธียมบางประเภทได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับข้อมูลเรื่องข้อจำกัดในการบริการเหล่านี้

ข้อห้ามนี้มีผลกับการให้บริการระหว่างประเทศทั้งหมดของ FedEx Express รวมถึง FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority Freight (IPFS), FedEx International Premium, FedEx International Express Freight (IXF) และ FedEx International Airport to Airport (ATA)

ข้อจำกัดนี้โดยทั่วไปไม่ได้ใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะซึ่งบรรจุกับอุปกรณ์หรือบรรจุในอุปกรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับของ IATA เรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถหาได้ ที่นี่

หากบรรจุภัณฑ์ถูกจัดส่งโดยไม่ได้ตั้งใจไปยังประเทศ/เขตปกครองปลายทางที่ต้องห้าม นั่นจะกลายเป็น "undeliverable" และจะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่งหรือผู้รับเมื่อเป็นไปได้ตามขั้นตอนมาตรฐาน โดยผู้ส่งจะถูกเก็บค่าบริการดังนี้:

       -  การขนส่งไปยังประเทศ/เขตปกครองปลายทาง
       -  การขนส่งจากประเทศปลายทาง
       -  ภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ ซึ่ง FedEx ได้รับการประเมินโดยศุลกากรปลายทางสำหรับการจัดส่ง

ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังประเทศเวียดนาม (มีผลบังคับใช้วันที่ 15 ธันวาคม 2558)

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558

กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศเวียดนาม ประกาศห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ข้อห้ามนี้จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วในหมวดไอที เช่น คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ลำโพง แฟรชดิสก์ไดรฟ์ และกล้องดิจิตอล รวมถึงจอภาพแบบแอลซีดีและแบบแอลอีดี การห้ามนี้ยังนำไปใช้กับชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่ใช้แล้วของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อีกด้วย

ยกเว้นเมื่อการจัดส่งนั้นมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศเวียดนาม ใบอนุญาตนำเข้าอาจจะอนุญาตในกรณีที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ไอทีที่ใช้แล้วไปยังเวียดนามเพื่อการวิจัยหรือศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ หรือสำหรับการรีไซเคิล หรือจุดประสงค์ในการซ่อมแซมสำหรับผู้ค้าต่างประเทศ

 • การอัพเดตข้อบังคับการจัดส่งระดับท้องถิ่น

เพิ่มความเข้มงวดสำหรับกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์นิโคตินไปยังเกาหลีใต้ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560)

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้จะเพิ่มความเข้มงวดสำหรับกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์นิโคตินไปยังเกาหลีใต้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 • ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์นิโคตินไม่เจือปนหรือประกอบด้วยนิโคตินมากกว่า 1% ทั้งหมดไปยังเกาหลีใต้ จะต้องส่งข้อมูลจำเพาะของวัสดุเคมีไปยังสมาคมการจัดการสารเคมีของเกาหลี (Korea Chemicals Management Association) ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 10 ล้านวอนเกาหลี (KRW)
 • หากน้ำหนักสะสมของการนำเข้านิโคตินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของแต่ละปีรวมกันมากกว่า 100 กก. ผู้นำเข้าจะต้องส่งการสำแดงการนำเข้าสารพิษอันตรายไปยังกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 30 ล้านวอนเกาหลี (KRW) หรือจำคุกไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี
 • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ประกอบด้วยนิโคตินมากกว่า 1% จะต้องถูกขนส่งโดยยานพาหนะที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้และต้องติดสติกเกอร์คำเตือนที่เหมาะสมภายนอกยานภาหนะ ผลิตภัณฑ์นิโคตินถูกต้องห้ามในการขนส่งรวมกับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษอื่นๆ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษปรับเป็นเงินไม่น้อยกว่า 50 ล้านวอนเกาหลีใต้ หรือจำคุกไม่ต่ำกว่าสามปี

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้จะเพิ่มความเข้มงวดสำหรับกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์นิโคตินไปยังเกาหลีใต้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งกฎระเบียบนี้ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินเป็นส่วนประกอบมากกว่า 1% จะต้องถูกขนส่งโดยยานพาหนะที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้และต้องติดสติกเกอร์คำเตือนที่เหมาะสมภายนอกยานภาหนะ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นิโคตินถูกต้องห้ามในการขนส่งรวมกับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษอื่นๆ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษถูกปรับเป็นเงินไม่น้อยกว่า 50 ล้านวอนเกาหลีใต้ หรือจำคุกไม่ต่ำกว่าสามปี

FedEx Express ไม่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ประกอบด้วยนิโคตินมากกว่า 1% ในเกาหลีใต้ ลูกค้าที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยนิโคตินดังกล่าว จะต้องมารับของที่สำนักงาน FedEx ที่สนามบินอินชอน และต้องจัดเตรียมการขนส่งเองตามที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้กำหนด

กรมศุลกากรไทยได้ปรับเกณฑ์มูลค่าสินค้านำเข้าต่ำสุดที่ได้รับยกเว้นอากรจาก 1,000 บาทเป็น 1,500 บาท

กรมศุลกากรไทยได้มีประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2558 เรื่องกำหนดเกณฑ์มูลค่าสินค้านำเข้าต่ำสุด ที่ได้รับการยกเว้นภาษีและอากร ซึ่งแต่ละรายการมีราคาซีไอเอฟ (ราคาสินค้า (FOB) ซึ่งได้รวมค่าประกันภัย (Insurance) และค่าขนส่ง (Freight) เข้าไว้ด้วยแล้ว) ไม่เกิน 1,500 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีและอากร

มีผลบังคับใช้ทันที ลูกค้าที่มีพัสดุนำเข้าชนิดด่วน ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทจะได้รับประโยชน์ในการยกเว้นภาษีและอากร

สมัครเพื่อรับอีเมล์จาก FedEx