การให้บริการ อัพเดทข้อบังคับและการแจ้งเตือนที่สำคัญ

การให้บริการ อัพเดทข้อบังคับและการแจ้งเตือนที่สำคัญ

การให้บริการ อัพเดทข้อบังคับและการแจ้งเตือนที่สำคัญ

ข่าวสารการให้บริการ

เราคาดว่าปริมาณการจัดส่งจะเพิ่มขึ้นก่อนช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน เพื่อช่วยคุณในการวางแผนการจัดส่ง เราขอแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าว่า
ระยะเวลาในการขนส่งสำหรับการจัดส่งขาออก จากประเทศจีนและ เกาหลีใต้จะถูกเพิ่มขึ้นชั่วคราวตามตารางด้านล่าง

ต้นทาง ปลายทาง บริการที่ได้รับผลกระทบ จำนวนวันขนส่งที่เพิ่มขึ้น
(วันทำการ)
วันที่มีผล
จีน
(เกทเวย์ทั้งหมด)
อเมริกา, แคนาดา, ละตินอเมริกา International Priority (IP)

International Priority Freight (IPF)
1 28 ม.ค. – 4 ก.พ.
International Economy (IE)

International Economy Freight (IEF)
4
ยุโรป 2 29 ม.ค. – 4 ก.พ.
เอเชีย 1 28 ม.ค. – 4 ก.พ.
เกาหลีใต้ เอเชีย IE
IEF
1 30 ม.ค. – 1 ก.พ.


หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการขยายบริการช่วงวันหยุด กรุณาติดต่อ ตัวแทนฝ่ายขายหรือสายด่วนบริการลูกค้าของเรา

 

เพื่อที่จะให้พิธีการศุลกากรและการจัดส่งเป็นไปอย่างเร็ว FedEx จะจัดส่งพัสดุขาเข้าไปยังเกาหลีใต้ก่อนจะมีการชำระค่าอากรและภาษีขาเข้า (D&T) ซึ่งจะใช้ได้กับค่าอากรและภาษีขาเข้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและจัดส่งไปยังผู้นำเข้าในเกาหลีใต้ที่มีเลขที่บัญชี FedEx ถูกต้อง และสำแดงการจัดส่งโดยใช้รหัสศุลกากรทางธุรกิจ ลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่าอากรและภาษีให้กับศุลกากรโดยตรงภายใน 15 วันตามประกาศที่อนุมัติ หากการชำระเงินไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด FedEx จะชำระเงินในนามของลูกค้าและจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราเรียกเก็บคงที่ หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป มูลค่าสูงสุดของอากรและภาษีสำหรับพัสดุขาเข้าจะเพิ่มขึ้นจาก 1,500,000 KRW เป็น 4,000,000 KRW ต่อหนึ่งใบตราส่งสินค้าทางอากาศ การปรับปรุงนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจัดส่งพัสดุเร่งด่วนกับให้กับลูกค้า

สำหรับเกณฑ์ใหม่ที่จะใช้ เลขที่บัญชี FedEx ของผู้รับจะต้องรวมอยู่ในส่วน "การชำระเงิน - เรียกเก็บอากรและภาษีไปยังผู้รับ" ในใบตราส่งสินค้าทางอากาศของการจัดส่ง หากเลขที่บัญชี FedEx ของผู้รับไม่ได้ถูกระบุไว้ในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ เกณฑ์ปัจจุบันที่ 1,500,000 KRW จะถูกนำมาใช้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา

อัพเดทข้อบังคับการจัดส่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป รัฐบาลออสเตรเลียจะเริ่มใช้ภาษีสินค้าและบริการ (GST) เพิ่ม 10% จากการขายสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 AUD ซึ่งผู้บริโภคนำเข้ามาในออสเตรเลีย

ผู้ค้าในต่างประเทศที่มียอดขายประจำปีเข้าสู่ออสเตรเลียตั้งแต่ 75,000 AUD ขึ้นไปจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่นี้ สำหรับรายละเอียด โปรดไปที่เว็บไซต์ Australian Tax Office หรือส่งอีเมลไปที่ AustraliaGST@ato.gov.au

กฎหมายฉบับใหม่นี้กำหนดให้ผู้ขายนำเสนอข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ขนส่งสินค้ามูลค่าต่ำ FedEx จะเก็บข้อมูลนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดส่งของ FedEx โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการจัดส่งสินค้ามูลค่าต่ำไปยังออสเตรเลีย

กีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวพย็องชัง 2018 จะจัดขึ้นที่เกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ถึง 25 กุมภาพันธ์และ 9 มีนาคมถึง 18 มีนาคม 2561 ตามลำดับ

การจัดส่งที่นำเข้ามาในเกาหลีใต้สำหรับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวพย็องชัง จะได้รับกระบวนการยกเว้นพิเศษ (SEP) ซึ่งจะมีการยกเว้นอากรและภาษี ไม่จำเป็นต้องยื่นขอ SEP สำหรับของใช้งานส่วนบุคคลที่มีมูลค่าต่ำกว่า 150 USD เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี

ตามคำแนะนำอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวพย็องชัง 2018 (POCOG) เฉพาะผู้จัดส่งโลจิสติกส์อย่างเป็นทางการ Hanjin Transportation (Hanjin) เท่านั้นที่จัดการ SEP สำหรับอากรและภาษีโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ลูกค้าที่จัดส่งวัสดุที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกไปยังเกาหลีใต้ควรระบุ "POCOG SEP APPLY" ในส่วนของผู้รับใบตราส่งสินค้าทางอากาศและใบแจ้งสินค้าเชิงพาณิชย์สำหรับการจัดส่งของพวกเขา นี่คือข้อกำหนดของ POCOG เพื่อขอรับ SEP และช่วยให้เราสามารถระบุการจัดส่งได้

เมื่อการจัดส่งมาถึง FedEx จะติดต่อผู้รับเพื่อยืนยันและส่งต่อสินค้าที่คุณต้องการไปให้ Hanjin เพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากร SEP และจัดส่งภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ SEP จะถูกเรียกเก็บจาก Hanjin โดยตรงและ FedEx จะไม่สามารถคืนเงินส่วนใดส่วนหนึ่งของค่าจัดส่งสำหรับการจัดส่งเหล่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 FedEx Express ไม่สามารถจัดส่งพัสดุภัณฑ์ใด ๆ ไปยังพื้นที่ที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในเกาหลีใต้เนื่องจากมีเพียงผู้ให้บริการขนส่งอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว FedEx ได้มอบทางเลือกให้ผู้รับสามารถรับพัสดุนอกเขตที่จำกัดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม FedEx จะติดต่อกับผู้รับโดยตรงที่เกาหลีก่อนการจัดส่ง และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับพัสดุจากนอกเขตที่จำกัด

กรมศุลกากร กระทรวงการคลังของประเทศไต้หวันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม "กฎระเบียบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งทางอากาศด่วน" มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 มูลค่าสินค้านำเข้าต่ำสุดที่ได้รับการยกเว้นภาษีและอากรจะอยู่ที่ 2,000 NTD$ ลดลงจาก 3,000 NTD$

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายที่ดูแลคุณหรือสายด่วนแผนกบริการลูกค้าของเรา

กรมศุลกากรเกาหลีใต้ (KCS) จะใช้กระบวนการนำเข้าอย่างเป็นทางการในการจัดส่งด่วนสินค้านำเข้าไปยังเกาหลีใต้ที่มีที่อยู่ผู้รับที่ไม่สมบูรณ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่สมบูรณ์ในเอกสารศุลกากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าที่แจ้งไว้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป กระบวนการนำเข้าอย่างเป็นทางการจะใช้เวลาดำเนินการพิธีการศุลกากรอย่างน้อยหนึ่งวันซึ่งนานกว่ากระบวนการนำเข้าอย่างไม่เป็นทางการ โดยปกติจะใช้กับการจัดส่งด่วนสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 150 USD (หรือ 200 USD จากสหรัฐฯ)

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการจัดส่งของคุณไปยังเกาหลีใต้ โปรดระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับที่ถูกต้องและครบถ้วนลงในใบตราส่งสินค้าทางอากาศและ/หรือใบแจ้งรายการสินค้าเชิงพาณิชย์

การแจ้งเตือนการหลอกลวงออนไลน์

เราได้รับรายงานเกี่ยวกับอีเมลหลอกลวงที่อ้างว่ามาจาก BillingOnline@fedex.com ข้อความเหล่านี้มักจะมีหัวข้อที่ไม่ชัดเจนในการอ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้ (เช่น “ใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณพร้อมที่จะได้รับการชำระเงินแล้วในตอนนี้” “โปรดชำระเงินสำหรับยอดค้างชำระในใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณ” “ใบแจ้งหนี้ FedEx ใหม่” “ใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณพร้อมแล้ว” “ชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณผ่านทางออนไลน์”)

หากคุณได้รับข้อความที่ตรงกับคำอธิบายนี้ กรุณาอย่าเปิดอีเมลหรือระบุข้อมูลส่วนตัว ลบอีเมลทันที

FedEx ไม่มีการจัดส่งอีเมลที่ไม่ได้ร้องขอให้แก่ลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ใบแจ้งหนี้ เลขที่บัญชี รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัว

ไปที่ FedEx Customer Protection Center ของเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องตัวคุณบนระบบออนไลน์ คุณสามารถทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำง่าย ๆ เพียงไม่กี่ข้อ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลหลอกลวงอื่น ๆ คุณสามารถหาได้จากเว็บไซต์สหรัฐของเราโดยการคลิกที่นี่

เราได้รับทราบว่าอีเมลหลอกลวงที่มีการใช้ชื่อ FedEx โดยไม่ได้รับอนุญาตได้แพร่กระจายไปยังลูกค้าของเราแล้ว อีเมลดังกล่าวอ้างว่าไม่สามารถจัดส่งสินค้าของ FedEx และขอให้ลูกค้าเปิดไฟล์แนบเพื่อพิมพ์ออกมาและนำไปยังหน่วยงานของ FedEx เพื่อรับพัสดุ

ลูกค้าจำเป็นต้องทราบว่านี่เป็นคำขอที่หลอกลวงและไฟล์แนบของอีเมลนี้มีไวรัสอยู่ หากคุณได้รับอีเมลหลอกลวงเหล่านี้ โปรดอย่าเปิดเอกสารแนบแต่ให้ลบอีเมลทันที

FedEx ไม่ร้องขอการชำระเงินหรือข้อมูลส่วนตัวเพื่อแลกกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งหรือในการดูแลของ FedEx ผ่านจดหมายหรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์

หากคุณได้รับอีเมลหลอกลวงซึ่งอ้างว่ามาจาก FedEx และประสบกับผลลัพธ์ที่ทำให้สูญเสียเงิน โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณผ่านช่องทางที่เหมาะสมทันที

*FedEx จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือหลอกลวงที่ใช้ชื่อ เครื่องหมายบริการและโลโก้ของ FedEx ในทางมิชอบ

เหตุขัดข้องในการให้บริการ

สมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลจาก FedEx

สมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลจาก FedEx

อีเมลเป็นช่องทางที่ดีในการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข่าวสารล่าสุดที่อาจส่งผลกระทบต่อพัสดุของคุณ และช่วยให้คุณทันต่อเหตุการณ์เสมอด้วยข้อเสนอพิเศษ

สมัครสมาชิก

เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือไม่

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลได้ตลอดเวลา เพิ่มและลบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป หรือยกเลิกสมาชิก