การให้บริการ อัพเดทข้อบังคับและการแจ้งเตือนที่สำคัญ

การให้บริการ อัพเดทข้อบังคับและการแจ้งเตือนที่สำตืญ

การให้บริการ อัพเดทข้อบังคับและการแจ้งเตือนที่สำตืญ

สายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าของเรากำลังประสบกับปริมาณการโทรเข้าที่สูงกว่าปกติ สำหรับการจัดส่งแบบเร่งด่วนใดๆ กรุณาติดตามการจัดส่ง ตรวจสอบค่าจัดส่ง และนัดเข้ารับพัสดุทางออนไลน์แทน หรือใช้ผู้ช่วย Virtual Assistant เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19


เรากำลังติดตามผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 อัพเดทผลกระทบกับการให้บริการได้ที่นี่

กำลังต้องการจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)? คลิกที่นี่สำหรับเคล็ดลับการจัดส่ง

เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และผลกระทบที่เกิดขึ้น ศุลกากรของไทยได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ โดยออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราภาษีและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล (พิกัด 6307.90.40) และหน้ากากอนามัยเฉพาะ หน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (พิกัด 6307.90.90)

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 อีกทั้งยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากตามข้างต้น

ลูกค้า FedEx Express และ TNT ที่ต้องการนำเข้าหน้ากากและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับคำแนะนำจากกองด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านล่างนี้:

- ผู้นำเข้าทั้งหมดจะต้องลงทะเบียน Paperless และเดินพิธีการศุลกากร

- หากวัตถุประสงค์ของการนำเข้ามีไว้สำหรับการบริจาคให้กับองค์กร มูลนิธิการกุศล หรือโรงพยาบาล จะต้องมีใบรับรองจากองค์กรผู้รับ

- กรุณาศึกษาตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม:

รายการ

ใบอนุญาตนำเข้า

ข้อกำหนดการนำเข้า

หมายเหตุ

บัญชีส่วนบุคคล

บัญชีบริษัท

· หน้ากากอนามัย และแบบ 3 ชั้น พิกัด 6307.90.40

· หน้ากากอนามัยเฉพาะ หน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (พิกัด 6307.90.90)

ต้องการ

· อนุญาตให้สูงสุด 180 ชิ้น ต่อคน ต่อ 6 เดือน

· สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

 

· อนุญาตให้สูงสุด 180 ชิ้น ต่อคน ต่อ 6 เดือน

· สำเนาบัตรพนักงานหรือสำเนาบัตรประชาชน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

*ติดต่อกองควบคุมเครื่องมือแพทย์หากนำเข้ามาจำหน่าย หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้ากากที่ทำจากผ้า กันฝุ่นละออง (พิกัด 6307.90.90)

 

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

*ติดต่อกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เทอร์โมมิเตอร์

ต้องการ

· อนุญาตให้สูงสุด 2 เครื่อง ต่อคน ต่อ ชิปเมนท์ (AWB)

· สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

· อนุญาตให้สูงสุด 3 เครื่องต่อพนักงาน 20 คน

· สำเนาบัตรพนักงานหรือสำเนาบัตรประชาชน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

*ติดต่อกองควบคุมเครื่องมือแพทย์หากต้องการนำเข้ามากกว่าที่กำหนด

เจลแอลกอฮอล์

ต้องการ

· อนุญาตให้สูงสุด 6 ขวด ต่อคน (สูงสุด 100 มล. ต่อขวด)

· สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

· อนุญาตให้สูงสุด 6 ขวด ต่อคน (สูงสุด 100 มล. ต่อขวด)

· สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

*ติดต่อกองควบคุมเครื่องสำอางหากต้องการนำเข้ามากกว่าที่กำหนด

น้ำยาทดสอบ ตรวจโรคโควิด 19 ชุดป้องกัน PPE

ต้องการ

· ติดต่อกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 

*ติดต่อ อย. สุวรรณภูมิสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นกรองสำหรับหน้ากาก

 

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

*ติดต่อ อย. สุวรรณภูมิสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดรับทราบถึงข้อกำหนดนี้เมื่อวางแผนการจัดส่งของคุณ

ด้วยลักษณะของสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลูกค้าได้รับการแนะนำเพิ่มเติมให้ตรวจสอบศุลกากร กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และเว็บไซต์ของ อย. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ FedEx/TNT หรือสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รัฐบาลในท้องถิ่น รัฐ และประเทศทั่วโลก ออกข้อจำกัดการทำงานและการเดินทางในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง

ด้วยเหตุนี้เราได้ตัดสินใจระงับการรับประกันคืนเงิน (MBG) สำหรับบริการ FedEx Express ทั้งหมด ซึ่งมีผลทันทีจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

เนื่องจาก FedEx เป็นผู้ให้บริการการขนส่งที่จำเป็น เราจะดำเนินงานต่อไปตามข้อจำกัดและข้อบังคับของรัฐบาล และเรายังคงดำเนินการตามแผนฉุกเฉินเพื่อพยายามให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเรา

เรารับรู้และซาบซึ้งถึงบทบาทสำคัญที่เรามีในซัพพลายเชนทั่วโลกและเชื่อมโยงโลกในช่วงเวลาวิกฤตินี้ เรายังคงมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าของเรา และจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับพื้นที่ที่ต้องการมากที่สุด

ข่าวสารการให้บริการ

หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยถูกน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก ขณะนี้พื้นที่น้ำท่วมไม่สามารถเข้าถึงได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเข้ารับและนำส่งพัสดุในพื้นที่ดังกล่าว

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือ*:

 • จังหวัดนครราชสีมา ตามรหัสไปรษณีย์ต่อไปนี้ 30270
 • จังหวัดชัยภูมิ ตามรหัสไปรษณีย์ต่อไปนี้ 36160, 36220, 36170, 36130, 36220, 36120, 36000, 36240, 36130, 36210, 36260, 36130, 36230

FedEx Express ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ เรากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินงานตามปกติในทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย

ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น หากต้องการติดตามพัสดุของคุณ โปรดไปที่ fedex.com หรือติดต่อเราที่ 1782

*พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่คงที่

FedEx มุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบการณ์การจัดส่งของคุณราบรื่นที่สุด เรามองเห็นโอกาสมากมายในการเชื่อมโยงลูกค้าของเราในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจมากขึ้น เรามีความยินดีที่จะแจ้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่มากยิ่งขึ้นสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากด้วยบริการ International Priority Freight และ International Economy Freight ของเราดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริการเข้ารับสินค้าที่มีน้ำหนักมากในรหัสไปรษณีย์ 21140

o ขยายเวลาสิ้นสุดการโทรแจ้งการเข้ารับสินค้าที่มีน้ำหนักมากจาก 12:00 น. เป็น 13:00 น. สำหรับสินค้าเดินพิธีการ formality (สำหรับเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) และเขตปลอดอากร (Free Zone))

o ขยายเวลาสิ้นสุดการโทรแจ้งการเข้ารับสินค้าที่มีน้ำหนักมากทั่วไปจาก 13:00 น. เป็น 14:00 น.

ลูกค้าในพื้นที่ EEC ยังคงอยู่ในโครงการ Customer Experience Program เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการได้รับการดูแลเป็นพิเศษและให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งของคุณ FedEx มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณหรือไปที่ fedex.com

นี่เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเราที่จะมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นต้นไป FedEx Express ประเทศไทยจะขยายเวลาให้บริการสำหรับการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าจากเดิมที่ 17:00 น. เป็น 21:00 น. ด้วยเหตุนี้ เวลาให้บริการสำหรับการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าของเราจึงเริ่มตั้งแต่ 8:00 น. จนถึง 21:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

การขยายการให้บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าใช้อยู่ เราขอแนะนำให้ลูกค้า "ตอบกลับทั้งหมด หรือ reply all" เมื่ออีเมลหาเรา เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถช่วยตอบคำถามของลูกค้าได้ในช่วงเวลาให้บริการนี้

ด้วยสมาชิกในทีมที่มีประสบการณ์และทุ่มเทของเรา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ราบรื่น ลดความล่าช้า และปรับปรุงขั้นตอนพิธีการทางศุลกากร เพื่อให้ลูกค้าวางใจได้เมื่อนำเข้าพัสดุหรือสินค้ากับเรา

ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ขาเข้าของเราผ่านช่องทางการติดต่อตามปกติหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อินโดนีเซียจะประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าไปยังประเทศ

อินโดนีเซีย เนื่องจากการจัดส่งดังกล่าวจะต้องผ่านหน่วยงานศุลกากรท้องถิ่น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่นี้อาจส่งผลให้

การจัดส่งเกิดความล่าช้าได้

 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดส่งนอกอินโดนีเซียมีดังนี้

(1) ต้องทราบหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ("NPWP") ของผู้รับพัสดุในอินโดนีเซียสำหรับการนำเข้าแต่ละครั้งและ

(2) ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ("NPWP") ลงในส่วน "ผู้รับพัสดุ" บนใบตราส่งสินค้าทางอากาศ และใบกำกับสินค้าพาณิชย์

 

สิ่งที่คุณต้องทำเมื่อจัดส่งไปยังอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

● ติดต่อผู้รับพัสดุของคุณในอินโดนีเซีย เพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เรียกว่า "NPWP")

● ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลงในส่วน "ผู้รับสินค้า" บนใบตราส่งสินค้าทางอากาศและใบกำกับสินค้าพาณิชย์ของคุณ

● หากผู้รับพัสดุของคุณไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คุณสามารถใช้รูปแบบการระบุตัวตนอื่นแทนได้

    - สำหรับพลเมืองชาวอินโดนีเซีย ให้ป้อนหมายเลขประจำตัวประชาชนของอินโดนีเซียแทนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

    - สำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติอินโดนีเซีย ให้ป้อนหมายเลขหนังสือเดินทางแทนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

● หากคุณใช้เครื่องมือการจัดส่งเพื่อเตรียมเอกสารการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หรือ

หมายเลขอื่นตามที่แจ้งไว้ด้านบน) ลงในกล่องข้อความที่ให้ไว้ดังนี้

    - FedEx Ship Managerᵀᴹ ที่ fedex.com (เวอร์ชั่นที่ใหม่): กล่องข้อความหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับ ซึ่งอยู่ในส่วน

"การเรียกเก็บเงิน" หลังจากนั้นหมายเลขดังกล่าวจะปรากฏบนใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

    - FedEx Ship Managerᵀᴹ ที่ fedex.com (เวอร์ชั่นพื้นฐาน): กล่องข้อความ ID ภาษีของผู้รับ ซึ่งอยู่ในส่วนที่ "ถึง"

    - ซอฟต์แวร์ FedEx Ship Managerᵀᴹ: กล่องข้อความ VAT/Customs ID/EIN# ที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลผู้รับ"

    - ซอฟต์แวร์ Global Ship Managerᵀᴹ: กล่องข้อความ VAT/Customs ID/EIN# ที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลผู้รับ"

    - MyTNT2: กล่องข้อความ หมายเลข VAT ที่อยู่ในส่วน "ผู้รับ"

 

ระเบียบใหม่นี้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียหมายเลข 158/PMK.04/2017 และระเบียบข้อบังคับด้าน

ศุลกากรและสรรพสามิตของอินโดนีเซียหมายเลข PER 11/BC/2020

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซอฟต์แวร์ FedEx Ship Manager (เวอร์ชั่นที่ 12 หรือเวอร์ชั่นต่ำกว่า) และ FedEx Web Services (เวอร์ชั่นต่ำกว่า 3600) จะหยุดให้บริการ รวมถึงการสนับสนุนทางทางเทคนิคจะสิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน"

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป คุณจะไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิคใดๆ ได้อีกต่อไป และเสี่ยงต่อความล่าช้า ในการจัดส่งเนื่องจากข้อมูลในฉลากจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และจะได้รับ คำแนะนำในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ หรือคำแนะนำให้เปลี่ยนไปทำการจัดส่งทางออนไลน์

FedEx มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศ และเป็นมาตรฐานแก่ลูกค้าในทุกช่องทาง เพื่อให้เราได้ตอบสนองทุกความต้องการ และพัฒนาส่วนบริการลูกค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เราจะเริ่มใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือ interactive voice response (IVR) ในประเทศไทย

ระบบใหม่นี้จะตอบสนองด้วยเสียงตอบรับ พร้อมเมนูให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยในการนัดเวลาเข้ารับพัสดุ ติดตามสถานะ ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบิน สอบถามเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ และสั่งบรรจุภัณฑ์ได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทุกวัน พร้อมรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยลดเวลาการรอสาย การโอนสาย และเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าได้เลือกทำรายการอัตโนมัติด้วยตนเอง นอกจากนี้รายการทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถดำเนินการผ่านเครื่องมือออนไลน์ของเราได้อย่างง่ายดายทุกเวลา

หมายเหตุ: หากคุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง กรุณาติดต่อในเวลาทำการ วันจันทร์ ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00- 20.00 น. และ ในวันเสาร์หรือวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00- 17.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมเป็นต้นไป ลูกค้าของ FedEx Express และ TNT สามารถส่งและรับพัสดุได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้:

FedEx World Service Center – พิษณุโลก ประเทศไทย

78/3 ม.12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เวลาทำการ:

09:00 - 17:00 น. (จันทร์ - ศุกร์)

09:00 - 15:00 น. (วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ปิดวันอาทิตย์

คุณสามารถไปที่ fedex.com เพื่อนัดหมายการเข้ารับพัสดุ หรือตรวจสอบศูนย์บริการที่ใกล้คุณที่สุด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าของเราที่ 1782

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป การเรียกชำระค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร สำหรับการนำเข้ามายังละตินอเมริกาและ

แคริบเบียน (“LAC”) จะเพิ่มขึ้นอีกสองทางเลือกดังนี้ 

a) เรียกชำระเงินไปยังบัญชีของผู้จัดส่งเอง (เช่น การเรียกชำระค่าอากรและภาษีไปยังผู้จัดส่ง) หรือ

b) เรียกชำระเงินไปยังบัญชีของบุคคลที่สามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก² (เช่น การเรียกชำระค่าอากรและภาษีไปยังบุคคลที่สาม³) 

 

นี่คือทางเลือกที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากทางเลือกเดิม ที่เป็นการเรียกชำระค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรไปยังผู้รับพัสดุ (“ผู้รับ”) 

 

ทั้งนี้ หากคุณเลือก “การเรียกชำระค่าอากรและภาษีไปยังผู้จัดส่ง” ในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ หรือ FedEx air waybill เราจะ 

ออกใบแจ้งนี้ไปยังบัญชีผู้จัดส่งของคุณ เพื่อเรียกชำระค่าอากรและภาษีที่เกี่ยวข้อง⁴ รวมถึงค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรที่ 

เกิดขึ้นในประเทศ และเขตปกครองต่อไปนี้ 

 

แองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา, อาร์เจนตินา⁴, อารูบา⁴, บาฮามาส⁴, บาร์เบโดส⁴, เบลีซ, เบอร์มิวดา, โบลิเวีย, บราซิล, 

หมู่เกาะเคย์แมน, ชิลี, โคลอมเบีย⁴, คอสตาริกา⁴, กือราเซา⁴, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน⁴, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, 

เฟรนช์เกียนา, เกรเนดา, กวาเดอลูป⁴, กัวเตมาลา, กายอานา, เฮติ, ฮอนดูรัส, จาเมกา, มาร์ตินีก⁴, เม็กซิโก⁴, มอนต์เซอร์รัต, 

นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, ซาบา, เซนต์บาร์เธเล, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์มาร์ติน, เซนต์เอิสตาซียึส, 

เซนต์วินเซนต์, ซูรินาเม, ตรินิแดดและโตเบโก⁴, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, อุรุกวัย, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, 

หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา

 

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีสินค้าและบริการ (VAT/GST⁴) ที่มีผลสำหรับ 

ปลายทางการจัดส่งที่อยู่ในภูมิภาค LAC กรุณาคลิกที่นี่

 

¹ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราได้แสดงเฉพาะตัวเลข 6 หลักสุดท้ายของหมายเลข FedEx 9 หลักของคุณ

² ประเทศและเขตปกครองในเอเชียแปซิฟิกที่มีตัวเลือกการชำระเงินทั่วโลก (Global Payer option): ออสเตรเลีย, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง,
อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, จีนแผ่นดินใหญ่, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, จีนไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม,
บรูไน, พม่า, ลาว, มองโกเลีย, อเมริกันซามัว, หมู่เกาะคุก, ติมอร์ตะวันออก, ฟิจิ, เฟรนช์พอลินีเชีย, คิริบาส, หมู่เกาะมาร์แชลล์, ไมโครนีเซีย, นาอูรู,
นิวแคลิโดเนีย, นีอูเอ, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, ปาเลา, ปาปัวนิวกินี, หมู่เกาะโซโลมอน , ตองกา, ตูวาลู, วานูอาตู, หมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา,
ซามัวตะวันตก

³ บัญชีการจัดส่งในจีนแผ่นดินใหญ่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จัดส่งได้เท่านั้น

⁴ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 การนำเข้าไปยังประเทศและเขตการปกครอง LAC ต่อไปนี้จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีสินค้าและบริการ (VAT/GST)
โดยคำนวณจากค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปลายทาง (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึง):
อาร์เจนตินา,อารูบา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, กือราเซา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เม็กซิโก,
ตรินิแดดและโตเบโก

FedEx มุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบการณ์การจัดส่งของคุณราบรื่นที่สุด เรามองเห็นโอกาสมากมายในการเชื่อมโยงลูกค้าของเราในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจมากขึ้น เรามีความยินดีที่จะแจ้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักมากด้วยบริการ International Priority Freight ของเราดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • บริการเข้ารับพัสดุ
  • ขยายเวลาสิ้นสุดการโทรแจ้งการเข้ารับพัสดุที่มีน้ำหนักมากจาก 14:00 น. เป็น 15:00 น. สำหรับรหัสไปรษณีย์ 20000, 20160 และ 20230
  • มีรถบรรทุกสำรอง (ขนาด 6 ล้อหรือ 37 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อรองรับการเข้ารับพัสดุที่มีน้ำหนักมาก
 • บริการส่งมอบพัสดุ
  • สามารถส่งมอบพัสดุที่ได้รับการตรวจปล่อยในตอนเช้าไปยังพื้นที่ EEC ได้ภายในวันเดียวกัน และลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุที่มีน้ำหนักมากที่ได้รับการตรวจปล่อยในช่วงเที่ยง ให้ส่งมอบได้ภายในวันเดียว จากเดิมที่ต้องจัดส่งเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งจะมีผลกับพื้นที่ในรหัสไปรษณีย์ 20000, 20160 และ 20230
 • ลูกค้าในพื้นที่ EEC จะได้เข้าร่วมโครงการ Customer Experience Program เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการได้รับการดูแลเป็นพิเศษและให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งของคุณ

FedEx มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณหรือไปที่ fedex.com

FedEx และ TNT มุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบการณ์การจัดส่งของคุณสะดวกและง่ายดายมากที่สุด เมื่อนำเข้าสเก็ตบอร์ดมายังประเทศไทยสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากรที่ราบรื่น

คำแนะนำ #1: การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเอกสารศุลกากร

- การคำนวณภาษีนำเข้าจะใช้ CIF (Cost, Insurance, and Freight) หรือราคาสินค้าที่รวมกับค่าประกันภัยและค่าขนส่ง เราขอแนะนำให้คุณแจ้งผู้ส่งเพื่อระบุค่าขนส่งในใบกำกับสินค้าหรือ Commercial Invoice มิฉะนั้นค่าขนส่งมาตรฐานของศุลกากร หรือ Freight Zone จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณภาษีนำเข้าแทนค่าขนส่งจริง

- พิกัดศุลกากร หรือ HS Code (Harmonized System) สำหรับการนำเข้าสเก็ตบอร์ดคือ 9506.99.90

คำแนะนำ #2: การนำเข้า

- สเก็ตบอร์ดไม่ว่าประเภทใดก็ตามที่นำเข้ามายังประเทศไทยจะต้องเสียภาษีศุลกากร 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ภายใต้เงื่อนไข CIF

- เมื่อนำเข้าโดย FedEx และ TNT เราจะดำเนินพิธีการศุลกากรแบบ Express Clearance ให้กับลูกค้าเพื่อลดความยุ่งยากด้านเอกสารและพิธีการ ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้

·       สินค้ามีมูลค่าต่ำกว่า 40,000 บาท

·       อัตราภาษีศุลกากรสูงสุดจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณภาษี นั่นหมายความว่าเมื่อนำเข้าสินค้าอื่นๆ ในการจัดส่งเดียวกัน เช่น เสื้อยืด ซึ่งต้องเสียภาษีศุลกากร 30% ภาษีศุลกากร 30% นี้ จะใช้ในการคำนวณภาษีนำเข้าสเก็ตบอร์ดแทนที่จะเป็น 10% ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณนำเข้าหรือซื้อสินค้าอื่นๆ แยกต่างหาก เพื่อที่คุณจะชำระภาษีนำเข้าที่ถูกต้องกับการจัดส่งของคุณ

ลูกค้าสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในการนำเข้าได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร หากต้องการตรวจสอบสถานะการจัดส่งของคุณสามารถไปที่ fedex.com

FedEx และ TNT มุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบการณ์การจัดส่งของคุณตรงไปตรงมามากที่สุด เมื่อนำเข้าพัสดุที่เป็นของขวัญมายังประเทศไทยในช่วงเทศกาลนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งของขวัญมายังประเทศไทย เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากรที่ราบรื่น

สำหรับของขวัญที่เป็นสินค้าควบคุม โปรดทราบว่าผู้รับจะต้องลงทะเบียนกับกรมศุลกากรในฐานะผู้นำเข้า นอกจากนี้การจัดส่งจะต้องผ่านขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรแบบ formality และจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเพิ่มเติมตามประเภทของสินค้าควบคุม หากผู้รับไม่ปฏิบัติข้อกำหนดอาจใช้เวลาอย่างน้อย 28 วันในการดำเนินการเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นหลังจากที่พัสดุมาถึงประเทศไทย

โปรดคลิก "เรียนรู้เพิ่มเติม" เพื่อดูข้อกำหนดเพิ่มเติมและรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณ หรือสายด่วนบริการลูกค้าของเราที่ 1782 หรือ 02.491.2000

ด้วยส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดตั้งองค์กรอย่างเหมาะสมในการรองรับการควบรวมกันระหว่าง FedEx Express กับ TNT ดังนั้น เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น สาขาประเทศไทย จะทำการโอนกิจการบางส่วนในประเทศไทยไปยัง บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“FedEx Express Thailand”) โดยมีผลบังคับตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บริการและการปฏิบัติงานต่างๆ ของเราอันเนื่องมาจากการโอนกิจการดังกล่าวนี้ ความรับผิดชอบด้านการบริการของเราที่มีต่อลูกค้าจะยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดทางธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดจะยังคงเหมือนเดิม ยกเว้นองค์กรที่ทำสัญญา ตัวแทนฝ่ายขายที่ดูแลคุณอยู่จะติดต่อคุณหากจำเป็นต้องมีการแก้ไขสัญญาของคุณ

สำหรับการเรียกชำระเงินนั้น FedEx Express Thailand จะเริ่มออกใบแจ้งหนี้ต่างๆ สำหรับค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับการจัดส่งขาออกและขาเข้า ลูกค้าที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศไทย จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1-3% สำหรับค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าบริการเพิ่มเติมตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยลูกค้าสามารถยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปยังกรมสรรพากรของประเทศไทย และจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกชำระเงินและภาษี กรุณาคลิก "เรียนรู้เพิ่มเติม"

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อตัวแทนฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณ หรือสายด่วนบริการลูกค้า FedEx ที่ 1782

อัพเดทข้อบังคับการจัดส่ง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน ประกาศว่าด้วยการส่งออกหน้ากากอนามัยไปนอกราชอาณาจักรในทุกกรณี จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตการส่งออกจากเลขาธิการอย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

จากมาตรการดังกล่าว จะมีผลทันทีสำหรับลูกค้าของ FedEx Express ที่ต้องการส่งออกหน้ากากอนามัยไปนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตการส่งออกจากเลขาธิการอย่างเป็นทางการและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรส่งออก (Formality) โปรดทราบถึงมาตรการนี้หากคุณวางแผนในการจัดส่ง

เนื่องจากสถานการณ์มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบเว็บไซต์ของกรมศุลกากร และติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณหรือสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าของเราสำหรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะรัฐมนตรีของไทยเห็นชอบมาตรการเรื่องหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์บางประเภทจะจัดเป็น 'สินค้าควบคุม' เพื่อป้องกันการขาดแคลน มาตรการนี้จะช่วยให้รัฐบาลไทยสามารถควบคุมการกระจายและการส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปนอกราชอาณาจักร

คณะกรรมการกลางว่าด้วยเรื่องราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน ได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าด้วยการส่งออกหน้ากากอนามัยตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไปจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตการส่งออกจากเลขาธิการอย่างเป็นทางการ

จากมาตรการดังกล่าว จะมีผลทันทีสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งออกหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศ ที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป จะต้องมีหนังสืออนุญาตการส่งออกที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการส่งออกหน้ากากอนามัยและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรส่งออก (Formality) โปรดทราบถึงมาตรการนี้หากคุณวางแผนในการจัดส่ง

เนื่องจากสถานการณ์มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบเว็บไซต์ของกรมศุลกากร และติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณหรือสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าของเราสำหรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม

การแจ้งเตือนการหลอกลวงออนไลน์

เราได้รับรายงานเกี่ยวกับอีเมลหลอกลวงที่อ้างว่ามาจาก BillingOnline@fedex.com ข้อความเหล่านี้มักจะมีหัวข้อที่ไม่ชัดเจนในการอ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้ (เช่น “ใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณพร้อมที่จะได้รับการชำระเงินแล้วในตอนนี้” “โปรดชำระเงินสำหรับยอดค้างชำระในใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณ” “ใบแจ้งหนี้ FedEx ใหม่” “ใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณพร้อมแล้ว” “ชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณผ่านทางออนไลน์”)

หากคุณได้รับข้อความที่ตรงกับคำอธิบายนี้ กรุณาอย่าเปิดอีเมลหรือระบุข้อมูลส่วนตัว ลบอีเมลทันที

FedEx ไม่มีการจัดส่งอีเมลที่ไม่ได้ร้องขอให้แก่ลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ใบแจ้งหนี้ เลขที่บัญชี รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัว

ไปที่ FedEx Customer Protection Center ของเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องตัวคุณบนระบบออนไลน์ คุณสามารถทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำง่าย ๆ เพียงไม่กี่ข้อ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลหลอกลวงอื่น ๆ คุณสามารถหาได้จากเว็บไซต์สหรัฐของเราโดยการคลิกที่นี่

เราได้รับทราบว่าอีเมลหลอกลวงที่มีการใช้ชื่อ FedEx โดยไม่ได้รับอนุญาตได้แพร่กระจายไปยังลูกค้าของเราแล้ว อีเมลดังกล่าวอ้างว่าไม่สามารถจัดส่งสินค้าของ FedEx และขอให้ลูกค้าเปิดไฟล์แนบเพื่อพิมพ์ออกมาและนำไปยังหน่วยงานของ FedEx เพื่อรับพัสดุ

ลูกค้าจำเป็นต้องทราบว่านี่เป็นคำขอที่หลอกลวงและไฟล์แนบของอีเมลนี้มีไวรัสอยู่ หากคุณได้รับอีเมลหลอกลวงเหล่านี้ โปรดอย่าเปิดเอกสารแนบแต่ให้ลบอีเมลทันที

FedEx ไม่ร้องขอการชำระเงินหรือข้อมูลส่วนตัวเพื่อแลกกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งหรือในการดูแลของ FedEx ผ่านจดหมายหรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์

หากคุณได้รับอีเมลหลอกลวงซึ่งอ้างว่ามาจาก FedEx และประสบกับผลลัพธ์ที่ทำให้สูญเสียเงิน โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณผ่านช่องทางที่เหมาะสมทันที

*FedEx จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือหลอกลวงที่ใช้ชื่อ เครื่องหมายบริการและโลโก้ของ FedEx ในทางมิชอบ

เหตุขัดข้องในการให้บริการ

สมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลจาก FedEx

สมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลจาก FedEx

อีเมลเป็นช่องทางที่ดีในการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข่าวสารล่าสุดที่อาจส่งผลกระทบต่อพัสดุของคุณ และช่วยให้คุณทันต่อเหตุการณ์เสมอด้วยข้อเสนอพิเศษ

สมัครสมาชิก

เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือไม่

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลได้ตลอดเวลา เพิ่มและลบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป หรือยกเลิกสมาชิก