การให้บริการ อัพเดทข้อบังคับและการแจ้งเตือนที่สำคัญ

การให้บริการ อัพเดทข้อบังคับและการแจ้งเตือนที่สำตืญ

การให้บริการ อัพเดทข้อบังคับและการแจ้งเตือนที่สำตืญ

สายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าของเรากำลังประสบกับปริมาณการโทรเข้าที่สูงกว่าปกติ สำหรับการจัดส่งแบบเร่งด่วนใดๆ กรุณาติดตามการจัดส่ง ตรวจสอบค่าจัดส่ง และนัดเข้ารับพัสดุทางออนไลน์แทน หรือใช้ผู้ช่วย Virtual Assistant เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19


เรากำลังติดตามผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 อัพเดทผลกระทบกับการให้บริการได้ที่นี่

กำลังต้องการจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)? คลิกที่นี่สำหรับเคล็ดลับการจัดส่ง

เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และผลกระทบที่เกิดขึ้น ศุลกากรของไทยได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ โดยออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราภาษีและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล (พิกัด 6307.90.40) และหน้ากากอนามัยเฉพาะ หน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (พิกัด 6307.90.90)

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 อีกทั้งยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากตามข้างต้น

ลูกค้า FedEx Express และ TNT ที่ต้องการนำเข้าหน้ากากและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับคำแนะนำจากกองด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านล่างนี้:

- ผู้นำเข้าทั้งหมดจะต้องลงทะเบียน Paperless และเดินพิธีการศุลกากร

- หากวัตถุประสงค์ของการนำเข้ามีไว้สำหรับการบริจาคให้กับองค์กร มูลนิธิการกุศล หรือโรงพยาบาล จะต้องมีใบรับรองจากองค์กรผู้รับ

- กรุณาศึกษาตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม:

รายการ

ใบอนุญาตนำเข้า

ข้อกำหนดการนำเข้า

หมายเหตุ

บัญชีส่วนบุคคล

บัญชีบริษัท

· หน้ากากอนามัย และแบบ 3 ชั้น พิกัด 6307.90.40

· หน้ากากอนามัยเฉพาะ หน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (พิกัด 6307.90.90)

ต้องการ

· อนุญาตให้สูงสุด 180 ชิ้น ต่อคน ต่อ 6 เดือน

· สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

 

· อนุญาตให้สูงสุด 180 ชิ้น ต่อคน ต่อ 6 เดือน

· สำเนาบัตรพนักงานหรือสำเนาบัตรประชาชน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

*ติดต่อกองควบคุมเครื่องมือแพทย์หากนำเข้ามาจำหน่าย หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้ากากที่ทำจากผ้า กันฝุ่นละออง (พิกัด 6307.90.90)

 

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

*ติดต่อกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เทอร์โมมิเตอร์

ต้องการ

· อนุญาตให้สูงสุด 2 เครื่อง ต่อคน ต่อ ชิปเมนท์ (AWB)

· สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

· อนุญาตให้สูงสุด 3 เครื่องต่อพนักงาน 20 คน

· สำเนาบัตรพนักงานหรือสำเนาบัตรประชาชน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

*ติดต่อกองควบคุมเครื่องมือแพทย์หากต้องการนำเข้ามากกว่าที่กำหนด

เจลแอลกอฮอล์

ต้องการ

· อนุญาตให้สูงสุด 6 ขวด ต่อคน (สูงสุด 100 มล. ต่อขวด)

· สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

· อนุญาตให้สูงสุด 6 ขวด ต่อคน (สูงสุด 100 มล. ต่อขวด)

· สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

· คำร้องขอผ่อนผันการนำเข้า

· หนังสือมอบอำนาจ

*ติดต่อกองควบคุมเครื่องสำอางหากต้องการนำเข้ามากกว่าที่กำหนด

น้ำยาทดสอบ ตรวจโรคโควิด 19 ชุดป้องกัน PPE

ต้องการ

· ติดต่อกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 

*ติดต่อ อย. สุวรรณภูมิสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นกรองสำหรับหน้ากาก

 

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

*ติดต่อ อย. สุวรรณภูมิสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดรับทราบถึงข้อกำหนดนี้เมื่อวางแผนการจัดส่งของคุณ

ด้วยลักษณะของสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลูกค้าได้รับการแนะนำเพิ่มเติมให้ตรวจสอบศุลกากร กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และเว็บไซต์ของ อย. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ FedEx/TNT หรือสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รัฐบาลในท้องถิ่น รัฐ และประเทศทั่วโลก ออกข้อจำกัดการทำงานและการเดินทางในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง

ด้วยเหตุนี้เราได้ตัดสินใจระงับการรับประกันคืนเงิน (MBG) สำหรับบริการ FedEx Express ทั้งหมด ซึ่งมีผลทันทีจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

เนื่องจาก FedEx เป็นผู้ให้บริการการขนส่งที่จำเป็น เราจะดำเนินงานต่อไปตามข้อจำกัดและข้อบังคับของรัฐบาล และเรายังคงดำเนินการตามแผนฉุกเฉินเพื่อพยายามให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเรา

เรารับรู้และซาบซึ้งถึงบทบาทสำคัญที่เรามีในซัพพลายเชนทั่วโลกและเชื่อมโยงโลกในช่วงเวลาวิกฤตินี้ เรายังคงมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าของเรา และจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับพื้นที่ที่ต้องการมากที่สุด

ข่าวสารการให้บริการ

Fedex มีความยินดีที่จะเสนอทางเลือกในการเรียกชำระเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับค่าธรรมเนียมบริการพิธีการศุลกากรที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป คุณยังคงสามารถเรียกชำระค่าธรรมเนียมบริการพิธีการศุลกากรไปยังผู้รับของคุณต่อไป หรือเลือกตัวเลือกใหม่ในการเรียกชำระไปยังตัวคุณเองในฐานะผู้จัดส่งหรือแม้แต่ไปยังบุคคลที่สาม

ปลายทางของการจัดส่ง

เพิ่มตัวเลือกการเรียกชำระเงิน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก1

1) เรียกชำระไปยังบัญชีผู้รับของคุณ (เช่น เรียกชำระภาษีและอากรไปยังผู้รับ)
2) เรียกชำระไปยังบัญชีผู้จัดส่งของคุณเอง (เช่น เรียกชำระภาษีและอากรไปยังผู้จัดส่ง) และ
3) เรียกชำระไปยังบัญชีบุคคลที่สามที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก2 ยกเว้น จีนไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ หรืออยู่ในภูมิภาคอื่น (เช่น เรียกชำระภาษีและอากรไปยังบุคคลที่สาม3)

แคนาดา;
ยุโรป;
ตะวันออกกลาง, อนุทวีปอินเดีย และ
แอฟริกา และ
สหรัฐอเมริกา

1) เรียกชำระไปยังบัญชีผู้รับของคุณ (เช่น เรียกชำระภาษีและอากรไปยังผู้รับ)
2) เรียกชำระไปยังบัญชีผู้จัดส่งของคุณเอง (เช่น เรียกชำระภาษีและอากรไปยังผู้จัดส่ง) และ
3) เรียกชำระไปยังบัญชีบุคคลที่สามที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก2 ยกเว้น จีนไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ (เช่น เรียกชำระภาษีและอากรไปยังบุคคลที่สาม3)

* การเพิ่มตัวเลือกการเรียกชำระเงินพร้อมใช้งานสำหรับปลายทางของละตินอเมริกาและแคริบเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

โปรดทราบว่าเมื่อคุณเลือก "เรียกชำระภาษีและอากรไปยังผู้จัดส่ง" ในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (FedEx Air Waybill) ภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง และ/หรือค่าธรรมเนียมบริการพิธีการศุลกากรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปลายทางจะถูกเรียกเก็บไปยังบัญชีผู้จัดส่งของคุณ

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปลายทางที่ประเมินค่าธรรมเนียมบริการพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้า, ค่าธรรมเนียมบริการพิธีการศุลกากร, และภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีสินค้าและบริการ (VAT/GST3) ที่เกิดขึ้นและประเมินในปลายทาง โปรดคลิกที่นี่

ด้วยตัวเลือกการเรียกชำระเงินที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น คุณจะได้รับความได้เปรียบที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ

1 ประเทศและเขตปกครองในเอเชียแปซิฟิกที่มีตัวเลือกผู้ชำระเงินทั่วโลก: ออสเตรเลีย กวม เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีนแผ่นดินใหญ่ เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จีนไต้หวัน ไทย เวียดนาม บรูไน กัมพูชา ลาว มองโกเลีย อเมริกันซามัว หมู่เกาะคุก ติมอร์ตะวันออก ฟิจิ เฟรนช์โปลินีเซีย คิริบาส หมู่เกาะมาร์แชลล์ ไมโครนีเซีย นาอูรู นิวแคลิโดเนีย นีอูเอ นอร์เทิร์นมาเรียนา ปาเลา ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา ตูวาลู วานูอาตู วาลลิสและฟุตูนา ซามัวตะวันตก
2 บัญชีสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่และจีนไต้หวันไม่สามารถเรียกชำระเงินเป็นบุคคลที่สามได้ บางประเทศในภูมิภาคอื่นๆ อาจมีข้อจำกัดในการเรียกชำระเงินเหมือนกัน
3 การจัดส่งที่นำเข้าไปยังประเทศและเขตปกครองต่อไปนี้ปัจจุบันจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีสินค้าและบริการ (VAT/GST) ปลายทาง โดยประเมินจากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในปลายทาง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมบริการพิธีศุลกากร): ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีนแผ่นดินใหญ่ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไทย จีนไต้หวัน; ยุโรป: ตุรกี; และ MEISA: บาห์เรน อียิปต์ อินเดีย เคนยา โอมาน

 

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 เราสามารถจัดส่งพัสดุของคุณไปยังรหัสไปรษณีย์ในประเทศและเขตปกครองต่าง ๆ ด้านล่าง1 ภายใน 10:30 น. หรือเที่ยงวันได้ ด้วยบริการ FedEx International Priority Express ใหม่ของเรา หรือจัดส่งไปยังกว่า 220 ประเทศและเขตปกครองต่าง ๆ ภายในสิ้นวันได้ด้วยบริการ FedEx International Priority ของเรา 

เอเชียแปซิฟิก

ยุโรป

อเมริกาเหนือ

ออสเตรเลีย จีน เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย

ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร

แคนาดา สหรัฐอเมริกา

1ความพร้อมในการให้บริการและเวลาจัดส่งที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับรหัสไปรษณีย์ต้นทางและปลายทาง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดเข้าสู่ระบบ fedex.com เพื่อรับใบเสนอราคา หรืออ้างอิงจากอัตราค่าบริการและระยะเวลาในการส่ง

FedEx ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับช่องโหว่ Log4j Remote Code Execution ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ Apache ต่างๆ เรากำลังประเมินสถานการณ์อย่างจริงจังและดำเนินการที่จำเป็นตามความเหมาะสม

เราขอแนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด รวมทั้งแนวทางที่แนะนำโดย Apache (Apache Log4j Remote Code Execution)

หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยถูกน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก ขณะนี้พื้นที่น้ำท่วมไม่สามารถเข้าถึงได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเข้ารับและนำส่งพัสดุในพื้นที่ดังกล่าว

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือ*:

 • จังหวัดนครราชสีมา ตามรหัสไปรษณีย์ต่อไปนี้ 30270
 • จังหวัดชัยภูมิ ตามรหัสไปรษณีย์ต่อไปนี้ 36160, 36220, 36170, 36130, 36220, 36120, 36000, 36240, 36130, 36210, 36260, 36130, 36230

FedEx Express ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ เรากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินงานตามปกติในทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย

ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น หากต้องการติดตามพัสดุของคุณ โปรดไปที่ fedex.com หรือติดต่อเราที่ 1782

*พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่คงที่

FedEx มุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบการณ์การจัดส่งของคุณราบรื่นที่สุด เรามองเห็นโอกาสมากมายในการเชื่อมโยงลูกค้าของเราในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจมากขึ้น เรามีความยินดีที่จะแจ้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่มากยิ่งขึ้นสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากด้วยบริการ International Priority Freight และ International Economy Freight ของเราดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริการเข้ารับสินค้าที่มีน้ำหนักมากในรหัสไปรษณีย์ 21140

o ขยายเวลาสิ้นสุดการโทรแจ้งการเข้ารับสินค้าที่มีน้ำหนักมากจาก 12:00 น. เป็น 13:00 น. สำหรับสินค้าเดินพิธีการ formality (สำหรับเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) และเขตปลอดอากร (Free Zone))

o ขยายเวลาสิ้นสุดการโทรแจ้งการเข้ารับสินค้าที่มีน้ำหนักมากทั่วไปจาก 13:00 น. เป็น 14:00 น.

ลูกค้าในพื้นที่ EEC ยังคงอยู่ในโครงการ Customer Experience Program เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการได้รับการดูแลเป็นพิเศษและให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งของคุณ FedEx มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณหรือไปที่ fedex.com

นี่เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเราที่จะมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นต้นไป FedEx Express ประเทศไทยจะขยายเวลาให้บริการสำหรับการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าจากเดิมที่ 17:00 น. เป็น 21:00 น. ด้วยเหตุนี้ เวลาให้บริการสำหรับการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าของเราจึงเริ่มตั้งแต่ 8:00 น. จนถึง 21:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

การขยายการให้บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าใช้อยู่ เราขอแนะนำให้ลูกค้า "ตอบกลับทั้งหมด หรือ reply all" เมื่ออีเมลหาเรา เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถช่วยตอบคำถามของลูกค้าได้ในช่วงเวลาให้บริการนี้

ด้วยสมาชิกในทีมที่มีประสบการณ์และทุ่มเทของเรา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ราบรื่น ลดความล่าช้า และปรับปรุงขั้นตอนพิธีการทางศุลกากร เพื่อให้ลูกค้าวางใจได้เมื่อนำเข้าพัสดุหรือสินค้ากับเรา

ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ขาเข้าของเราผ่านช่องทางการติดต่อตามปกติหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อินโดนีเซียจะประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าไปยังประเทศ

อินโดนีเซีย เนื่องจากการจัดส่งดังกล่าวจะต้องผ่านหน่วยงานศุลกากรท้องถิ่น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่นี้อาจส่งผลให้

การจัดส่งเกิดความล่าช้าได้

 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดส่งนอกอินโดนีเซียมีดังนี้

(1) ต้องทราบหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ("NPWP") ของผู้รับพัสดุในอินโดนีเซียสำหรับการนำเข้าแต่ละครั้งและ

(2) ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ("NPWP") ลงในส่วน "ผู้รับพัสดุ" บนใบตราส่งสินค้าทางอากาศ และใบกำกับสินค้าพาณิชย์

 

สิ่งที่คุณต้องทำเมื่อจัดส่งไปยังอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

● ติดต่อผู้รับพัสดุของคุณในอินโดนีเซีย เพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เรียกว่า "NPWP")

● ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลงในส่วน "ผู้รับสินค้า" บนใบตราส่งสินค้าทางอากาศและใบกำกับสินค้าพาณิชย์ของคุณ

● หากผู้รับพัสดุของคุณไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คุณสามารถใช้รูปแบบการระบุตัวตนอื่นแทนได้

    - สำหรับพลเมืองชาวอินโดนีเซีย ให้ป้อนหมายเลขประจำตัวประชาชนของอินโดนีเซียแทนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

    - สำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติอินโดนีเซีย ให้ป้อนหมายเลขหนังสือเดินทางแทนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

● หากคุณใช้เครื่องมือการจัดส่งเพื่อเตรียมเอกสารการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หรือ

หมายเลขอื่นตามที่แจ้งไว้ด้านบน) ลงในกล่องข้อความที่ให้ไว้ดังนี้

    - FedEx Ship Managerᵀᴹ ที่ fedex.com (เวอร์ชั่นที่ใหม่): กล่องข้อความหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับ ซึ่งอยู่ในส่วน

"การเรียกเก็บเงิน" หลังจากนั้นหมายเลขดังกล่าวจะปรากฏบนใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

    - FedEx Ship Managerᵀᴹ ที่ fedex.com (เวอร์ชั่นพื้นฐาน): กล่องข้อความ ID ภาษีของผู้รับ ซึ่งอยู่ในส่วนที่ "ถึง"

    - ซอฟต์แวร์ FedEx Ship Managerᵀᴹ: กล่องข้อความ VAT/Customs ID/EIN# ที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลผู้รับ"

    - ซอฟต์แวร์ Global Ship Managerᵀᴹ: กล่องข้อความ VAT/Customs ID/EIN# ที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลผู้รับ"

    - MyTNT2: กล่องข้อความ หมายเลข VAT ที่อยู่ในส่วน "ผู้รับ"

 

ระเบียบใหม่นี้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียหมายเลข 158/PMK.04/2017 และระเบียบข้อบังคับด้าน

ศุลกากรและสรรพสามิตของอินโดนีเซียหมายเลข PER 11/BC/2020

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซอฟต์แวร์ FedEx Ship Manager (เวอร์ชั่นที่ 12 หรือเวอร์ชั่นต่ำกว่า) และ FedEx Web Services (เวอร์ชั่นต่ำกว่า 3600) จะหยุดให้บริการ รวมถึงการสนับสนุนทางทางเทคนิคจะสิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน"

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป คุณจะไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิคใดๆ ได้อีกต่อไป และเสี่ยงต่อความล่าช้า ในการจัดส่งเนื่องจากข้อมูลในฉลากจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และจะได้รับ คำแนะนำในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ หรือคำแนะนำให้เปลี่ยนไปทำการจัดส่งทางออนไลน์

FedEx มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศ และเป็นมาตรฐานแก่ลูกค้าในทุกช่องทาง เพื่อให้เราได้ตอบสนองทุกความต้องการ และพัฒนาส่วนบริการลูกค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เราจะเริ่มใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือ interactive voice response (IVR) ในประเทศไทย

ระบบใหม่นี้จะตอบสนองด้วยเสียงตอบรับ พร้อมเมนูให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยในการนัดเวลาเข้ารับพัสดุ ติดตามสถานะ ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบิน สอบถามเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ และสั่งบรรจุภัณฑ์ได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทุกวัน พร้อมรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยลดเวลาการรอสาย การโอนสาย และเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าได้เลือกทำรายการอัตโนมัติด้วยตนเอง นอกจากนี้รายการทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถดำเนินการผ่านเครื่องมือออนไลน์ของเราได้อย่างง่ายดายทุกเวลา

หมายเหตุ: หากคุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง กรุณาติดต่อในเวลาทำการ วันจันทร์ ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00- 20.00 น. และ ในวันเสาร์หรือวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00- 17.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมเป็นต้นไป ลูกค้าของ FedEx Express และ TNT สามารถส่งและรับพัสดุได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้:

FedEx World Service Center – พิษณุโลก ประเทศไทย

78/3 ม.12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เวลาทำการ:

09:00 - 17:00 น. (จันทร์ - ศุกร์)

09:00 - 15:00 น. (วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ปิดวันอาทิตย์

คุณสามารถไปที่ fedex.com เพื่อนัดหมายการเข้ารับพัสดุ หรือตรวจสอบศูนย์บริการที่ใกล้คุณที่สุด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าของเราที่ 1782

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป การเรียกชำระค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร สำหรับการนำเข้ามายังละตินอเมริกาและ

แคริบเบียน (“LAC”) จะเพิ่มขึ้นอีกสองทางเลือกดังนี้ 

a) เรียกชำระเงินไปยังบัญชีของผู้จัดส่งเอง (เช่น การเรียกชำระค่าอากรและภาษีไปยังผู้จัดส่ง) หรือ

b) เรียกชำระเงินไปยังบัญชีของบุคคลที่สามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก² (เช่น การเรียกชำระค่าอากรและภาษีไปยังบุคคลที่สาม³) 

 

นี่คือทางเลือกที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากทางเลือกเดิม ที่เป็นการเรียกชำระค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรไปยังผู้รับพัสดุ (“ผู้รับ”) 

 

ทั้งนี้ หากคุณเลือก “การเรียกชำระค่าอากรและภาษีไปยังผู้จัดส่ง” ในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ หรือ FedEx air waybill เราจะ 

ออกใบแจ้งนี้ไปยังบัญชีผู้จัดส่งของคุณ เพื่อเรียกชำระค่าอากรและภาษีที่เกี่ยวข้อง⁴ รวมถึงค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรที่ 

เกิดขึ้นในประเทศ และเขตปกครองต่อไปนี้ 

 

แองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา, อาร์เจนตินา⁴, อารูบา⁴, บาฮามาส⁴, บาร์เบโดส⁴, เบลีซ, เบอร์มิวดา, โบลิเวีย, บราซิล, 

หมู่เกาะเคย์แมน, ชิลี, โคลอมเบีย⁴, คอสตาริกา⁴, กือราเซา⁴, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน⁴, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, 

เฟรนช์เกียนา, เกรเนดา, กวาเดอลูป⁴, กัวเตมาลา, กายอานา, เฮติ, ฮอนดูรัส, จาเมกา, มาร์ตินีก⁴, เม็กซิโก⁴, มอนต์เซอร์รัต, 

นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, ซาบา, เซนต์บาร์เธเล, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์มาร์ติน, เซนต์เอิสตาซียึส, 

เซนต์วินเซนต์, ซูรินาเม, ตรินิแดดและโตเบโก⁴, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, อุรุกวัย, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, 

หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา

 

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีสินค้าและบริการ (VAT/GST⁴) ที่มีผลสำหรับ 

ปลายทางการจัดส่งที่อยู่ในภูมิภาค LAC กรุณาคลิกที่นี่

 

¹ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราได้แสดงเฉพาะตัวเลข 6 หลักสุดท้ายของหมายเลข FedEx 9 หลักของคุณ

² ประเทศและเขตปกครองในเอเชียแปซิฟิกที่มีตัวเลือกการชำระเงินทั่วโลก (Global Payer option): ออสเตรเลีย, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง,
อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, จีนแผ่นดินใหญ่, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, จีนไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม,
บรูไน, พม่า, ลาว, มองโกเลีย, อเมริกันซามัว, หมู่เกาะคุก, ติมอร์ตะวันออก, ฟิจิ, เฟรนช์พอลินีเชีย, คิริบาส, หมู่เกาะมาร์แชลล์, ไมโครนีเซีย, นาอูรู,
นิวแคลิโดเนีย, นีอูเอ, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, ปาเลา, ปาปัวนิวกินี, หมู่เกาะโซโลมอน , ตองกา, ตูวาลู, วานูอาตู, หมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา,
ซามัวตะวันตก

³ บัญชีการจัดส่งในจีนแผ่นดินใหญ่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จัดส่งได้เท่านั้น

⁴ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 การนำเข้าไปยังประเทศและเขตการปกครอง LAC ต่อไปนี้จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีสินค้าและบริการ (VAT/GST)
โดยคำนวณจากค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปลายทาง (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึง):
อาร์เจนตินา,อารูบา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, กือราเซา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เม็กซิโก,
ตรินิแดดและโตเบโก

FedEx มุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบการณ์การจัดส่งของคุณราบรื่นที่สุด เรามองเห็นโอกาสมากมายในการเชื่อมโยงลูกค้าของเราในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจมากขึ้น เรามีความยินดีที่จะแจ้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักมากด้วยบริการ International Priority Freight ของเราดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • บริการเข้ารับพัสดุ
  • ขยายเวลาสิ้นสุดการโทรแจ้งการเข้ารับพัสดุที่มีน้ำหนักมากจาก 14:00 น. เป็น 15:00 น. สำหรับรหัสไปรษณีย์ 20000, 20160 และ 20230
  • มีรถบรรทุกสำรอง (ขนาด 6 ล้อหรือ 37 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อรองรับการเข้ารับพัสดุที่มีน้ำหนักมาก
 • บริการส่งมอบพัสดุ
  • สามารถส่งมอบพัสดุที่ได้รับการตรวจปล่อยในตอนเช้าไปยังพื้นที่ EEC ได้ภายในวันเดียวกัน และลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุที่มีน้ำหนักมากที่ได้รับการตรวจปล่อยในช่วงเที่ยง ให้ส่งมอบได้ภายในวันเดียว จากเดิมที่ต้องจัดส่งเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งจะมีผลกับพื้นที่ในรหัสไปรษณีย์ 20000, 20160 และ 20230
 • ลูกค้าในพื้นที่ EEC จะได้เข้าร่วมโครงการ Customer Experience Program เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการได้รับการดูแลเป็นพิเศษและให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งของคุณ

FedEx มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณหรือไปที่ fedex.com

FedEx และ TNT มุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบการณ์การจัดส่งของคุณสะดวกและง่ายดายมากที่สุด เมื่อนำเข้าสเก็ตบอร์ดมายังประเทศไทยสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากรที่ราบรื่น

คำแนะนำ #1: การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเอกสารศุลกากร

- การคำนวณภาษีนำเข้าจะใช้ CIF (Cost, Insurance, and Freight) หรือราคาสินค้าที่รวมกับค่าประกันภัยและค่าขนส่ง เราขอแนะนำให้คุณแจ้งผู้ส่งเพื่อระบุค่าขนส่งในใบกำกับสินค้าหรือ Commercial Invoice มิฉะนั้นค่าขนส่งมาตรฐานของศุลกากร หรือ Freight Zone จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณภาษีนำเข้าแทนค่าขนส่งจริง

- พิกัดศุลกากร หรือ HS Code (Harmonized System) สำหรับการนำเข้าสเก็ตบอร์ดคือ 9506.99.90

คำแนะนำ #2: การนำเข้า

- สเก็ตบอร์ดไม่ว่าประเภทใดก็ตามที่นำเข้ามายังประเทศไทยจะต้องเสียภาษีศุลกากร 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ภายใต้เงื่อนไข CIF

- เมื่อนำเข้าโดย FedEx และ TNT เราจะดำเนินพิธีการศุลกากรแบบ Express Clearance ให้กับลูกค้าเพื่อลดความยุ่งยากด้านเอกสารและพิธีการ ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้

·       สินค้ามีมูลค่าต่ำกว่า 40,000 บาท

·       อัตราภาษีศุลกากรสูงสุดจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณภาษี นั่นหมายความว่าเมื่อนำเข้าสินค้าอื่นๆ ในการจัดส่งเดียวกัน เช่น เสื้อยืด ซึ่งต้องเสียภาษีศุลกากร 30% ภาษีศุลกากร 30% นี้ จะใช้ในการคำนวณภาษีนำเข้าสเก็ตบอร์ดแทนที่จะเป็น 10% ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณนำเข้าหรือซื้อสินค้าอื่นๆ แยกต่างหาก เพื่อที่คุณจะชำระภาษีนำเข้าที่ถูกต้องกับการจัดส่งของคุณ

ลูกค้าสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในการนำเข้าได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร หากต้องการตรวจสอบสถานะการจัดส่งของคุณสามารถไปที่ fedex.com

FedEx และ TNT มุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบการณ์การจัดส่งของคุณตรงไปตรงมามากที่สุด เมื่อนำเข้าพัสดุที่เป็นของขวัญมายังประเทศไทยในช่วงเทศกาลนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งของขวัญมายังประเทศไทย เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากรที่ราบรื่น

สำหรับของขวัญที่เป็นสินค้าควบคุม โปรดทราบว่าผู้รับจะต้องลงทะเบียนกับกรมศุลกากรในฐานะผู้นำเข้า นอกจากนี้การจัดส่งจะต้องผ่านขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรแบบ formality และจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเพิ่มเติมตามประเภทของสินค้าควบคุม หากผู้รับไม่ปฏิบัติข้อกำหนดอาจใช้เวลาอย่างน้อย 28 วันในการดำเนินการเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นหลังจากที่พัสดุมาถึงประเทศไทย

โปรดคลิก "เรียนรู้เพิ่มเติม" เพื่อดูข้อกำหนดเพิ่มเติมและรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณ หรือสายด่วนบริการลูกค้าของเราที่ 1782 หรือ 02.491.2000

ด้วยส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดตั้งองค์กรอย่างเหมาะสมในการรองรับการควบรวมกันระหว่าง FedEx Express กับ TNT ดังนั้น เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น สาขาประเทศไทย จะทำการโอนกิจการบางส่วนในประเทศไทยไปยัง บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“FedEx Express Thailand”) โดยมีผลบังคับตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บริการและการปฏิบัติงานต่างๆ ของเราอันเนื่องมาจากการโอนกิจการดังกล่าวนี้ ความรับผิดชอบด้านการบริการของเราที่มีต่อลูกค้าจะยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดทางธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดจะยังคงเหมือนเดิม ยกเว้นองค์กรที่ทำสัญญา ตัวแทนฝ่ายขายที่ดูแลคุณอยู่จะติดต่อคุณหากจำเป็นต้องมีการแก้ไขสัญญาของคุณ

สำหรับการเรียกชำระเงินนั้น FedEx Express Thailand จะเริ่มออกใบแจ้งหนี้ต่างๆ สำหรับค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับการจัดส่งขาออกและขาเข้า ลูกค้าที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศไทย จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1-3% สำหรับค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าบริการเพิ่มเติมตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยลูกค้าสามารถยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปยังกรมสรรพากรของประเทศไทย และจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกชำระเงินและภาษี กรุณาคลิก "เรียนรู้เพิ่มเติม"

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อตัวแทนฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณ หรือสายด่วนบริการลูกค้า FedEx ที่ 1782

อัพเดทข้อบังคับการจัดส่ง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน ประกาศว่าด้วยการส่งออกหน้ากากอนามัยไปนอกราชอาณาจักรในทุกกรณี จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตการส่งออกจากเลขาธิการอย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

จากมาตรการดังกล่าว จะมีผลทันทีสำหรับลูกค้าของ FedEx Express ที่ต้องการส่งออกหน้ากากอนามัยไปนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตการส่งออกจากเลขาธิการอย่างเป็นทางการและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรส่งออก (Formality) โปรดทราบถึงมาตรการนี้หากคุณวางแผนในการจัดส่ง

เนื่องจากสถานการณ์มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบเว็บไซต์ของกรมศุลกากร และติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณหรือสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าของเราสำหรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะรัฐมนตรีของไทยเห็นชอบมาตรการเรื่องหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์บางประเภทจะจัดเป็น 'สินค้าควบคุม' เพื่อป้องกันการขาดแคลน มาตรการนี้จะช่วยให้รัฐบาลไทยสามารถควบคุมการกระจายและการส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปนอกราชอาณาจักร

คณะกรรมการกลางว่าด้วยเรื่องราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน ได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าด้วยการส่งออกหน้ากากอนามัยตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไปจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตการส่งออกจากเลขาธิการอย่างเป็นทางการ

จากมาตรการดังกล่าว จะมีผลทันทีสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งออกหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศ ที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป จะต้องมีหนังสืออนุญาตการส่งออกที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการส่งออกหน้ากากอนามัยและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรส่งออก (Formality) โปรดทราบถึงมาตรการนี้หากคุณวางแผนในการจัดส่ง

เนื่องจากสถานการณ์มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบเว็บไซต์ของกรมศุลกากร และติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณหรือสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าของเราสำหรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม

การแจ้งเตือนการหลอกลวงออนไลน์

เราได้รับรายงานเกี่ยวกับอีเมลหลอกลวงที่อ้างว่ามาจาก BillingOnline@fedex.com ข้อความเหล่านี้มักจะมีหัวข้อที่ไม่ชัดเจนในการอ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้ (เช่น “ใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณพร้อมที่จะได้รับการชำระเงินแล้วในตอนนี้” “โปรดชำระเงินสำหรับยอดค้างชำระในใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณ” “ใบแจ้งหนี้ FedEx ใหม่” “ใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณพร้อมแล้ว” “ชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณผ่านทางออนไลน์”)

หากคุณได้รับข้อความที่ตรงกับคำอธิบายนี้ กรุณาอย่าเปิดอีเมลหรือระบุข้อมูลส่วนตัว ลบอีเมลทันที

FedEx ไม่มีการจัดส่งอีเมลที่ไม่ได้ร้องขอให้แก่ลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ใบแจ้งหนี้ เลขที่บัญชี รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัว

ไปที่ FedEx Customer Protection Center ของเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องตัวคุณบนระบบออนไลน์ คุณสามารถทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำง่าย ๆ เพียงไม่กี่ข้อ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลหลอกลวงอื่น ๆ คุณสามารถหาได้จากเว็บไซต์สหรัฐของเราโดยการคลิกที่นี่

เราได้รับทราบว่าอีเมลหลอกลวงที่มีการใช้ชื่อ FedEx โดยไม่ได้รับอนุญาตได้แพร่กระจายไปยังลูกค้าของเราแล้ว อีเมลดังกล่าวอ้างว่าไม่สามารถจัดส่งสินค้าของ FedEx และขอให้ลูกค้าเปิดไฟล์แนบเพื่อพิมพ์ออกมาและนำไปยังหน่วยงานของ FedEx เพื่อรับพัสดุ

ลูกค้าจำเป็นต้องทราบว่านี่เป็นคำขอที่หลอกลวงและไฟล์แนบของอีเมลนี้มีไวรัสอยู่ หากคุณได้รับอีเมลหลอกลวงเหล่านี้ โปรดอย่าเปิดเอกสารแนบแต่ให้ลบอีเมลทันที

FedEx ไม่ร้องขอการชำระเงินหรือข้อมูลส่วนตัวเพื่อแลกกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งหรือในการดูแลของ FedEx ผ่านจดหมายหรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์

หากคุณได้รับอีเมลหลอกลวงซึ่งอ้างว่ามาจาก FedEx และประสบกับผลลัพธ์ที่ทำให้สูญเสียเงิน โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณผ่านช่องทางที่เหมาะสมทันที

*FedEx จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือหลอกลวงที่ใช้ชื่อ เครื่องหมายบริการและโลโก้ของ FedEx ในทางมิชอบ

เหตุขัดข้องในการให้บริการ

เครือข่าย FedEx เพิ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศฤดูหนาวที่รุนแรงทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ยังส่งผลกระทบต่อการจัดสรรพนักงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีความจำกัด เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมสายการบินทั้งหมด ความปลอดภัยของพนักงานคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา ดังนั้นการจัดส่งจะเกิดความล่าช้า

เรากำลังดำเนินการตามแผนฉุกเฉินและปรับการดำเนินงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราต่อไปในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่คุณอาจประสบ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะจัดส่งพัสดุของคุณไปยังจุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุด

 

สมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลจาก FedEx

สมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลจาก FedEx

อีเมลเป็นช่องทางที่ดีในการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข่าวสารล่าสุดที่อาจส่งผลกระทบต่อพัสดุของคุณ และช่วยให้คุณทันต่อเหตุการณ์เสมอด้วยข้อเสนอพิเศษ

สมัครสมาชิก

เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือไม่

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลได้ตลอดเวลา เพิ่มและลบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป หรือยกเลิกสมาชิก