แผนผังเว็ปไซด์

หาข้อมูลที่คุณต้องการโดยคลิกที่หัวข้อด้านล่าง

ทำการส่ง

เตรียมการส่งพัสดุ
เตรียมการส่งพัสดุออนไลน์
ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
สั่งบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่ง
การบรรจุหีบห่อ

ดูอัตราค่าบริการ และระยะเวลาในการส่ง
ดูอัตราค่าบริการ และระยะเวลาในการส่ง
ดาวน์โหลดอัตราค่าส่งพัสดุของ FedEx
ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าธรรมเนียมและข้อมูลอื่นๆ
เครื่องมือเกี่ยวกับศุลกากร
ไปที่ FedEx Global Trade Manager
ค้นหาเอกสารระหว่างประเทศ
ประเมินค่าภาษีและอากร
ไปที่ศูนย์จัดเตรียมเอกสาร

ติดตามสถานะการส่ง

ติดตามสถานะการส่งที่ fedex.com
ติดตามจากหมายเลข Tracking Number
ติดตามจากข้อมูลอ้างอิง
เข้าถึง FedEx® Tracking
รับหลักฐานการส่ง
ติดตามจากอีเมล์
ติดตามจาก FedEx Mobile
เรียนรู้เกี่ยวกับ FedEx Mobile
FedEx Mobile สำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้งานเว็บ
FedEx Mobile สำหรับ iPhone
FedEx Mobile สำหรับ iPad
FedEx Mobile สำหรับ Android
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ FedEx Mobile

จัดการบัญชีของฉัน

บรรจุภัณฑ์, ซองจดหมาย หรือ Express Freight
เปิดบัญชี FedEx
รับข้อมูลเข้าสู่ระบบ fedex.com

การส่งพัสดุ
ดูค่าใช้จ่ายออนไลน์
วิธีจัดทำบิลชำระเงิน

เรียนรู้

จุดเริ่มต้น
ศูนย์ลูกค้าใหม่
เปิดบัญชี FedEx
รับข้อมูลเข้าสู่ระบบ fedex.com
เตรียมเอกสารการจัดส่งพัสดุ
คู่มือบริการ
เงื่อนไขค่าขนส่งมาตรฐาน
แอปพลิเคชันออนไลน์
ดูอัตราค่าบริการ และระยะเวลาในการส่ง
FedEx Ship Manager™ ที่
fedex.com

FedEx Global Trade Manager
FedEx® Tracking
การเรียกเก็บเงินทางออนไลน์ของ FedEx
บริการและโซลูชั่นระหว่างประเทศ
บริการระหว่างประเทศและโซลูชั่น
FedEx Global Returns
FedEx Priority Alert
ห่วงโซ่อุปทาน

ทรัพยากรอื่นๆ
เอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx®
ซอฟต์แวร์ FedEx Ship Manager™
FedEx Mobile
บริการพิธีการศุลกากรเพิ่มเติม

อื่นๆ

ช่วยเหลือลูกค้า
งานบริการลูกค้า
ติดต่อ FedEx
ตารางวันหยุดสากลของ
ข้อมูลของบริษัท
เกี่ยวกับ FedEx
อาชีพ

ข่าวสาร
ข่าวสารการให้บริการสำหรับลูกค้า
อัพเดทข้อบังคับการจัดส่ง
การแจ้งเตือนการหลอกลวงทางออนไลน์
เหตุขัดข้องในการให้บริการ