Spoznajte robota Roxo™, bota spoločnosti FedEx zabezpečujúceho doručenia v ten istý deň deň

Roxo, bot spoločnosti FedEx zabezpečujúci doručenie v ten istý deň

Budúcnosť klope na dvere

Roxo prechádza po chodníkoch, cyklistických trasách a okrajoch ciest a je navrhnutý na používanie v okruhu 5 až 8 km od maloobchodnej prevádzky. Roxa sme navrhli výslovne na zabezpečovanie spoľahlivého autonómneho posledného kroku doručenia k dverám zákazníka a dokáže prekonať aj obrubníky či vyjsť po chodníku a širokých terasových schodoch. 

Plánujeme ďalšie testovanie, pri ktorom sa zameriavame na prípady používania zo strany zákazníkov, ako sú automobilové diely, donáška pizze, renovácia domácností, všeobecný tovar a potraviny.

Bezpečnosť a špecifikácie

Roxo vykonávajúci donášky v meste
Roxo na ulici

Základné informácie o robotovi Roxo

Aké príjmy očakávate od Roxa?

Tento posledný krok spočívajúci v autonómnej doručovacej službe vnímame ako nový trh pre spoločnosť FedEx a vidíme tu obrovský potenciál rastu.

Ako zákazník zaplatí za doručenie prostredníctvom Roxa?

Jednotlivé vlastnosti služby sú stále predmetom vývoja, no keďže posledný krok spočívajúci v autonómnej doručovacej službe je jednou z najdrahších a najzložitejších častí dodacieho procesu, našou snahou je dosiahnuť nákladovú efektívnosť tohto riešenia.

Kde môže Roxo zabezpečovať doručenia?

Legislatíva umožňujúca prevádzkovanie zariadení na priame doručenia bola prijatá v Arizone, Indiane, Iowe, Marylande, Severnej Karolíne, Oklahome, Pennsylvánii, Tennessee, Texase, Utahu a Virgínii. Okrem toho pokračujeme v spolupráci so štátnymi a miestnymi predstaviteľmi na testovaní a prevádzke nových zariadení na priame doručenia a súvisiacich technológií.

Kedy bude Roxo v plnej prevádzke a zákazníci ho budú môcť využívať?

Roxo je aj naďalej predmetom testovania, vývoja a hodnotenia. Tešíme sa na obdobie najpokročilejšieho testovania, ktoré sa uskutoční ešte v roku 2021.

Koľko botov dnes máte? Aké počty botov máte v pláne? Koľko a kedy?

Bot je stále ešte len prototypom, no verzia, ktorá je v súčasnosti predmetom testovania, predstavuje tretiu generáciu. Veríme, že po ukončení testovania ich budeme vyrábať, aby pokryli lokálne potreby v oblasti doručenia v ten istý deň.

V čom je používanie Roxa prínosom pre komunity, v ktorých sa využíva?

Roxo vyrieši potrebu cenovo efektívnych a udržateľných posledných krokov doručenia, no tento bot má v komunitách aj iné dôležité úlohy.

Keďže dokáže prejsť posledných 15 metrov cesty, doručenia môžu byť bezkontaktné a spotrebitelia s obmedzenou mobilitou môžu bezpečne preberať zásielky u seba doma.