Kundtjänst

FedEx åtar sig att leverera utomordentlig service, framförallt när du är i brådskande behov av vår hjälp.
E-posta, skriv eller ring oss på 0200 252 252.