Khách hàng mới với máy tính xách tay

Trung tâm khách hàng mới

Trung tâm khách hàng mới

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đến
đúng chỗ. Nhận thông tin bạn cần và
tìm hiểu thêm về cách vận chuyển bằng FedEx.

Hãy để chúng tôi giúp quý khách tìm hiểu về vận chuyển bằng FedEx

Dù quý khách gửi hàng lần đầu tiên hay đã gửi thường xuyên, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Với sự hướng dẫn và tài liệu của chúng tôi, quý khách sẽ tìm được thông tin vận chuyển phù hợp với nhu cầu.

Gửi chứng từ thương mại điện tử

Bốn bước để tải lên chứng từ hải quan điện tử của quý khách:

BƯỚC 1
Đăng nhập vào FedEx Ship ManagerTM trên fedex.com và điền thông tin lô hàng.

BƯỚC 2
Trong phần "Chứng từ hải quan", chọn tùy chọn "Có, tôi muốn FedEx gửi hóa đơn dưới dạng điện tử". Sau đó, nhấp vào "Chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Chứng từ thương mại điện tử FedEx" để tiếp tục.

BƯỚC 3
Tải lên tệp hình ảnh giấy tiêu đề và chữ ký cho lô hàng hàng hóa đầu tiên của quý khách.

BƯỚC 4
Nhấp vào "Hoàn tất" để hoàn thành lô hàng.


Video hướng dẫn VIDEO HƯỚNG DẪN

Xem cách thay đổi kích thước hình ảnh giấy tiêu đề và chữ ký.

Tìm hiểu cách thay đổi kích thước

Xem cách tạo một lô hàng có chứng từ thương mại điện tử

Xem cách tạo một lô hàng có chứng từ thương mại điện tử

Lời khuyên MẸO

  1. Nếu quý khách sử dụng FedEx Ship ManagerTM trên fedex.com để chuẩn bị lô hàng, vui lòng tải lên chứng từ của quý khách hoặc sử dụng chứng từ do FedEx tạo và chọn "Có, tôi muốn FedEx gửi hóa đơn dưới dạng điện tử" để tắt dịch vụ Chứng từ thương mại điện tử. Sau khi quý khách sử dụng, chứng từ sẽ được lưu để sử dụng sau này, nhờ vậy quý khách có thể bắt đầu thuận lợi với thông quan hải quan và tránh bất kỳ khả năng chậm trễ nào.

Hướng dẫn HƯỚNG DẪN

Xem cách bật Chứng từ thương mại điện tử FedEx.