FedEx AsiaOne

  • บริษัทขนส่งในเอเชียแปซิฟิก

  • คู่มือบริการของ FedEx
  • ขออัตราค่าบริการและเวลาในการจัดส่งของ FedEx
  • แผนกบริการลูกค้าของ FedEx

จุดหมายปลายทางและเวลาจัดส่ง

ที่ทำการต้นทาง เวลาปิดให้บริการในการ
จัดส่งจากต้นทางไปยังจุดห
จัดส่งจากต้นทางไปยังจุดห
เวลาจัดส่งจากต้นท
างไปยังจุดห มายปลายทา
งหลักๆ ของ Asiaone
กรุงเทพ 17:00 น. วันทำการถัดไป
ปักกิ่ง 24:00 น. วันทำการถัดไป
เชบู 14:00 น. วันทำการถัดไป
กว่างโจว 18:00 น. วันทำการถัดไป
ฮานอย 9:00 น. วันทำการถัดไป
โฮจิมินห์ 17:00 น. วันทำการถัดไป
ฮ่องกง 18:18 น. วันทำการถัดไป
จาการ์ตา 11:00 น. วันทำการถัดไป
กัวลาลัมเปอร์ 17:00 น. วันทำการถัดไป
มะนิลา 18:00 น. วันทำการถัดไป
โอซาก้า 18:00 น. วันทำการถัดไป
ปีนัง 16:00 น. วันทำการถัดไป
โซล 18:00 น. วันทำการถัดไป
เซียงไฮ้ 16:00 น. วันทำการถัดไป
เซิ่นเจิ้น 17:30 น. วันทำการถัดไป
สิงคโปร์ 18:00 น. วันทำการถัดไป
ซิดนีย์ 13:30 น. วันทำการถัดไป
ไทเป 17:00 น. วันทำการถัดไป
โตเกียว 17:00 น. วันทำการถัดไป

หมายเหตุ:
- เวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับวันทำการเท่านั้น
- เวลาจัดส่งนี้ได้มาจากการคาดการณ์ว่าไม่มีความล่าช้าจากพิธีการศุลกากร เวลาปิดให้บริการและเวลาจัดส่งในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด