รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก

  • รายงานความเป็นพลเมืองโลกของ FedEx

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก

FedEx Express (FedEx) เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายระหว่างประเทศกว่า 25 ปีมาแล้ว เมื่อบริษัทได้ลงทุนซื้อบริษัทขนส่งสินค้า Gelco Express International ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในยุโรปและเอเชีย

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลกของ FedEx ได้กำหนดเป้าหมายของเราในการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพย์สินของเราเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ทั่วโลก และยังถือเป็นโอกาสที่เราจะได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้อย่างเป็นทางการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายงาน ความเป็นพลเมืองทั่วโลกของเรา

  • รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก