Alaska Sailings - June / September

Departs Container Freight Station Delivers
Location Cut time Date ANG FAI        KOD
Tacoma 12:00PM 19-May 25-May 26-May 30-May
Tacoma 12:00PM 24-May 31-May 1-Jun 1-Jun
Tacoma 12:00PM 26-May 1-Jun 2-Jun 6-Jun
Tacoma 12:00PM 31-May 7-Jun 8-Jun 8-Jun
Tacoma 12:00PM 2-Jun 8-Jun 9-Jun 13-Jun
Tacoma 12:00PM 7-Jun 14-Jun 15-Jun 14-Jun
Tacoma 12:00PM 9-Jun 15-Jun 16-Jun 20-Jun
Tacoma 12:00PM 14-Jun 21-Jun 22-Jun 22-Jun
Tacoma 12:00PM 16-Jun 22-Jun 23-Jun 27-Jun
Tacoma 12:00PM 21-Jun 28-Jun 29-Jun 29-Jun
Tacoma 12:00PM 23-Jun 29-Jun 30-Jun 5-Jul
Tacoma 12:00PM 28-Jun 5-Jul 6-Jul 6-Jul
Tacoma 12:00PM 30-Jun 6-Jul 7-Jul 11-Jul
Tacoma 12:00PM 5-Jul 12-Jul 13-Jul 13-Jul
Tacoma 12:00PM 7-Jul 13-Jul 14-Jul 18-Jul
Tacoma 12:00PM 12-Jul 19-Jul 20-Jul 20-Jul
Tacoma 12:00PM 14-Jul 20-Jul 21-Jul 25-Jul
Tacoma 12:00PM 19-Jul 26-Jul 27-Jul 27-Jul
Tacoma 12:00PM 21-Jul 27-Jul 28-Jul 1-Aug
Tacoma 12:00PM 26-Jul 2-Aug 3-Aug 3-Aug
Tacoma 12:00PM 28-Jul 3-Aug 4-Aug 8-Aug
Tacoma 12:00PM 2-Aug 9-Aug 10-Aug 10-Aug
Tacoma 12:00PM 4-Aug 10-Aug 11-Aug 15-Aug
Tacoma 12:00PM 9-Aug 16-Aug 17-Aug 17-Aug
Tacoma 12:00PM 11-Aug 17-Aug 18-Aug 22-Aug
Tacoma 12:00PM 16-Aug 23-Aug 24-Aug 24-Aug
Tacoma 12:00PM 18-Aug 24-Aug 25-Aug 29-Aug
Tacoma 12:00PM 23-Aug 30-Aug 31-Aug 31-Aug
Tacoma 12:00PM 25-Aug 31-Aug 1-Sept 5-Sept
Tacoma 12:00PM 30-Aug 6-Sept 7-Sept 7-Sept
Tacoma 12:00PM 1-Sept 7-Sept 8-Sept 12-Sept
Tacoma 12:00PM 6-Sept 13-Sept 14-Sept 14-Sept
Tacoma 12:00PM 8-Sept 14-Sept 15-Sept 19-Sept
Tacoma 12:00PM 13-Sept 20-Sept 21-Sept 21-Sept
Tacoma 12:00PM 15-Sept 21-Sept 22-Sept 26-Sept
Tacoma 12:00PM 20-Sept 27-Sept 28-Sept 28-Sept
Tacoma 12:00PM 22-Sept 28-Sept 29-Sept 3-Oct
Tacoma 12:00PM 27-Sept 4-Oct 5-Oct 5-Oct
Tacoma 12:00PM 29-Sept 5-Oct 6-Oct 10-Oct
           
Seattle Thursday 12:00PM 25-May JUN 1-Jun  
Seattle Thursday 12:00PM 1-Jun JUN 8-Jun  
Seattle Thursday 12:00PM 8-Jun JUN 15-Jun  
Seattle Thursday 12:00PM 15-Jun JUN 22-Jun  
Seattle Thursday 12:00PM 22-Jun JUN 29-Jun  
Seattle Thursday 12:00PM 29-Jun JUN 6-Jul  
Seattle Thursday 12:00PM 6-Jul JUN 13-Jul  
Seattle Thursday 12:00PM 13-Jul JUN 20-Jul  
Seattle Thursday 12:00PM 20-Jul JUN 27-Jul  
Seattle Thursday 12:00PM 27-Jul JUN 3-Aug  
Seattle Thursday 12:00PM 3-Aug JUN 10-Aug  
Seattle Thursday 12:00PM 10-Aug JUN 17-Aug  
Seattle Thursday 12:00PM 17-Aug JUN 24-Aug  
Seattle Thursday 12:00PM 24-Aug JUN 31-Aug  
Seattle Thursday 12:00PM 31-Aug JUN 7-Sept  
Seattle Thursday 12:00PM 7-Sept JUN 14-Sept  
Seattle Thursday 12:00PM 14-Sept JUN 21-Sept  
Seattle Thursday 12:00PM 21-Sept JUN 28-Sept  
Seattle Thursday 12:00PM 28-Sept JUN 5-Oct  
Seattle Thursday 12:00PM 5-Oct JUN 12-Oct