Czerwcowe 2016

  • Nowe wpisy wymagane na lotniczych listach przewozowych dla przesyłek importowanych z Turcji

Nowe wpisy wymagane na lotniczych listach przewozowych dla przesyłek importowanych z Turcji

podziel się:

Ministerstwo Ceł i Handlu ogłosiło niedawno ważne zmiany wpisów, które muszą znajdować się na wszystkich Lotniczych listach przewozowych (AWBs) dla przesyłek importowanych do Turcji.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w 1 czerwca, na AWBs dla wszystkich przesyłek o wartości na fakturze powyżej 75 euro i podlegających ocleniu, muszą znaleźć się następujące informacje:

  • pierwsze cztery cyfry odpowiedniego kodu Taryfy Celnej w sekcji zatytułowanej "Charakter towarów";
  • unikatowy Numer Identyfikacji –
    • numer VAT, jeśli odbiorcą jest firma;
    • numer obywatelstwa, jeśli odbiorca jest obywatelem Turcji;
    • numer paszportu, jeśli odbiorca jest cudzoziemcem.

Ważne jest, aby wszystkie powyższe informacje zostały poprawnie i bez wyjątków wpisane do AWBs, dla wszystkich przesyłek importowanych do Turcji. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje opóźnienie odprawy celnej, grzywny oraz możliwe dodatkowe opłaty.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta;