• The Global Map for Manufacturing is Being Re-Drawn - Yet Again

Learn > Mapa światowej produkcji ulega zmianom – po raz kolejny

 

Mapa światowej produkcji ulega zmianom – po raz kolejny

Karen M. Reddington,
President, FedEx Asia Pacific

Współczesna rewolucyjna zmiana w światowej produkcji nie jest kwestią geografii, ani konkurowania ze sobą krajów/terytoriów i kontynentów.

Next-shoring, czyli – według ostatniego raportu McKinsey1 – nieprzenoszenie produkcji z jednego miejsca w inne, ale "dostosowywanie się i przygotowywanie na ulegający zmianom charakter produkcji na całym świecie” wyznaczył nowe granice.

To zorientowanie się na coś znacznie większego i bardziej złożonego – trend polegający na zmianie podejścia, dostępu do innowacyjnych technik produkcyjnych, myślenia na takie, które wykracza poza podstawowe liczby oraz tworzeniu jak najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw.

Innymi słowy chodzi o to, że firmy powinny brać pod uwagę wiele czynników, aby móc podejmować trafne decyzje biznesowe.

Ponieważ transport z FedEx odbywa się drogą powietrzną, lądową i morską, jesteśmy świadkiem tego, jak globalne trendy wpływają na wszystkie rodzaje przemysłu.

Obserwujemy tendencję wzrostową również w naszej branży. Dotyczy ona wykorzystania dróg morskich jako części naszych rozwiązań przewozowych, będących alternatywą dla transportu powietrznego, z którego jesteśmy znani. Śledziliśmy zmiany poziomu globalnych płac, siły nabywczej oraz kosztów energii w 220 krajach i terytoriach, w których działamy.

W Azji produkcja przenosi się do środkowych i zachodnich Chin, Wietnamu, Malezji i Indonezji. Jednocześnie Chiny nie są już tylko zwykłym wytwórcą towarów – to motor napędowy innowacji, który przeniósł się z początku na środek łańcucha dostaw.

W niektórych branżach utrzymywanie produkcji na wschodzących rynkach w Azji jest bardziej opłacalne, niż robienie tego w Stanach Zjednoczonych lub Meksyku, ze względu na bliskość Chin oraz Indii.

Kanada i Meksyk mogą jednak nadal być postrzegane jako atrakcyjne z tego samego powodu – bliskości rozległego rynku, jakim jest USA – oraz towarzyszących im zalet, związanych z Północnoamerykańskim Układem Wolnego Handlu (NAFTA).

Niestety, jedno rozwiązanie niekonieczne musi wszystkim odpowiadać. Podczas gdy Chiny oferują korzyść skali oraz dużą siłę roboczą, inne kraje/terytoria, takie jak Meksyk czy Wielka Brytania, mają do zaoferowania wykwalifikowanych pracowników w konkurencyjnych sektorach.

Innowacyjna technologia będzie również odgrywać kluczową rolę w przyszłości produkcji oraz tym, gdzie zostanie ona ulokowana. McKinsey wskazuje druk 3D jako świetny sposób na zastąpienie współpracy z tradycyjnymi dostawcami części przez samodzielne i ukierunkowane wykorzystywanie dostępnych na miejscu drukarek2.

Inni pracują na większą widoczność najlepszego rozwiązania dla producentów oraz nad tym, jak poskładać globalną układankę w spójną całość. Narzędzie oprogramowania Cost Differential Frontier3, opracowane na Uniwersytecie w Lozannie i wspierane przez US Department of Commerce, pomaga firmom znaleźć najlepsze miejsce do rozpoczęcia działalności, poprzez porównanie czynników takich jak siła robocza, finansowanie handlu, zgodność z przepisami, koszty wysyłek, a także kwestie nadzoru i ryzyka związane z polityką oraz bezpieczeństwem.

Czasy, w których wystarczyło porównać koszty pracy, dawno minęły. Dla większości firm next-shoring oznacza nie jedną rzecz do rozważenia, ale zaledwie jedną z wielu.

Nowocześni producenci potrzebują różnorodnych i elastycznych łańcuchów dostaw, co z kolei wymaga od nich posiadania wielu możliwości połączenia z różnymi wymagającymi i prawdziwie światowymi, obecnie obsługiwanymi klientami.

Sources
1 http://access.van.fedex.com/2015-access-25/. Uwaga – Termin “next shoring” został stworzony na potrzeby raportu
2 http://www.mckinsey.com/insights/manufacturing/next-shoring_a_ceos_guide
3 http://2010-2014.commerce.gov/blog/category/2896