• The Global Map for Manufacturing is Being Re-Drawn - Yet Again

Learn > Mapa światowej produkcji ulega zmianom – po raz kolejny

 

Mapa światowej produkcji ulega zmianom – po raz kolejny

Karen M. Reddington,
President, FedEx Asia Pacific

Współczesna rewolucyjna zmiana w światowej produkcji nie jest kwestią geografii, ani konkurowania ze sobą krajów i kontynentów.

Next-shoring, czyli – według ostatniego raportu McKinsey1 – nieprzenoszenie produkcji z jednego miejsca w inne, ale "dostosowywanie się i przygotowywanie na ulegający zmianom charakter produkcji na całym świecie” wyznaczył nowe granice.

To zorientowanie się na coś znacznie większego i bardziej złożonego – trend polegający na zmianie podejścia, dostępu do innowacyjnych technik produkcyjnych, myślenia na takie, które wykracza poza podstawowe liczby oraz tworzeniu jak najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw.

Innymi słowy chodzi o to, że firmy powinny brać pod uwagę wiele czynników, aby móc podejmować trafne decyzje biznesowe.

Ponieważ transport z FedEx odbywa się drogą powietrzną, lądową i morską, jesteśmy świadkiem tego, jak globalne trendy wpływają na wszystkie rodzaje przemysłu.

Obserwujemy tendencję wzrostową również w naszej branży. Dotyczy ona wykorzystania dróg morskich jako części naszych rozwiązań przewozowych, będących alternatywą dla transportu powietrznego, z którego jesteśmy znani. Śledziliśmy zmiany poziomu globalnych płac, siły nabywczej oraz kosztów energii w 220 krajach i terytoriach, w których działamy.

W Azji produkcja przenosi się do środkowych i zachodnich Chin, Wietnamu, Malezji i Indonezji. Jednocześnie Chiny nie są już tylko zwykłym wytwórcą towarów – to motor napędowy innowacji, który przeniósł się z początku na środek łańcucha dostaw.

W niektórych branżach utrzymywanie produkcji na wschodzących rynkach w Azji jest bardziej opłacalne, niż robienie tego w Stanach Zjednoczonych lub Meksyku, ze względu na bliskość Chin oraz Indii.

Kanada i Meksyk mogą jednak nadal być postrzegane jako atrakcyjne z tego samego powodu – bliskości rozległego rynku, jakim jest USA – oraz towarzyszących im zalet, związanych z Północnoamerykańskim Układem Wolnego Handlu (NAFTA).

Niestety, jedno rozwiązanie niekonieczne musi wszystkim odpowiadać. Podczas gdy Chiny oferują korzyść skali oraz dużą siłę roboczą, inne kraje, takie jak Meksyk czy Wielka Brytania, mają do zaoferowania wykwalifikowanych pracowników w konkurencyjnych sektorach.

Innowacyjna technologia będzie również odgrywać kluczową rolę w przyszłości produkcji oraz tym, gdzie zostanie ona ulokowana. McKinsey wskazuje druk 3D jako świetny sposób na zastąpienie współpracy z tradycyjnymi dostawcami części przez samodzielne i ukierunkowane wykorzystywanie dostępnych na miejscu drukarek2.

Inni pracują na większą widoczność najlepszego rozwiązania dla producentów oraz nad tym, jak poskładać globalną układankę w spójną całość. Narzędzie oprogramowania Cost Differential Frontier3, opracowane na Uniwersytecie w Lozannie i wspierane przez US Department of Commerce, pomaga firmom znaleźć najlepsze miejsce do rozpoczęcia działalności, poprzez porównanie czynników takich jak siła robocza, finansowanie handlu, zgodność z przepisami, koszty wysyłek, a także kwestie nadzoru i ryzyka związane z polityką oraz bezpieczeństwem.

Czasy, w których wystarczyło porównać koszty pracy, dawno minęły. Dla większości firm next-shoring oznacza nie jedną rzecz do rozważenia, ale zaledwie jedną z wielu.

Nowocześni producenci potrzebują różnorodnych i elastycznych łańcuchów dostaw, co z kolei wymaga od nich posiadania wielu możliwości połączenia z różnymi wymagającymi i prawdziwie światowymi, obecnie obsługiwanymi klientami.

Sources
1 http://access.van.fedex.com/2015-access-25/. Uwaga – Termin “next shoring” został stworzony na potrzeby raportu
2 http://www.mckinsey.com/insights/manufacturing/next-shoring_a_ceos_guide
3 http://2010-2014.commerce.gov/blog/category/2896