Czerwcowe 2016

 • Nowy Unijny Kodeks Celny (UKC) wchodzi w życie

Nowy Unijny Kodeks Celny (UKC) wchodzi w życie

podziel się:

1 maja 2016 roku Unijny Kodeks Celny (UKC) stał się obowiązującym prawem celnym we wszystkich dwudziestu ośmiu państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE).

Jego wprowadzenie będzie miało znaczący wpływ na sposób importu, eksportu, odprawiania i przekazywania towarów. Dlatego tak ważne jest, abyś zapoznał się ze wszystkimi nowymi przepisami UKC.

Oto krótkie podsumowanie, które przygotowaliśmy, aby pomóc Ci zrozumieć najważniejsze zmiany UKC oraz ich wpływ na Twoją współpracę z FedEx:

 • Pamiętaj, że nieliczne kraje UE, które w kiedyś nie pobierały cła mniejszego niż 10 euro, muszę teraz spełnić ten wymóg;
 • Od teraz obowiązkowe jest wprowadzanie numeru referencyjnego Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) na wszystkich deklaracjach celnych dotyczących transportu właściwych towarów. Prosimy, upewnij się, że przesłałeś nam informacje dotyczące numeru WIT, abyśmy mogli szybko przesłać Twoją paczkę.
 • Pamiętaj, że okres ważności numerów WIT został teraz skrócony z sześciu do zaledwie trzech lat.
 • Pułap Deklaracji Wartości (DV1) został teraz podwyższony do 20,000 euro (poprzednio wynosił 10,000 euro). Pamiętaj o tym podczas przygotowywania deklaracji;
 • Tantiemy i opłaty licencyjne pobierane od klienta muszą zostać wyszczególnione na fakturze handlowej;
 • Przed wprowadzeniem nowych przepisów UKC, wartość pierwszej sprzedaży danego produktu była traktowana jako podstawa do naliczania ceł i podatków. Cła i podatki będą od teraz naliczane na podstawie wartości ostatniej sprzedaży.
 • Władze celne w każdym państwie członkowskim muszą ponownie ocenić wszystkie istniejące, powiązane upoważnienia. Jeśli posiadają już takie upoważnienie, będzie ono musiało zostać poddane przeglądowi najpóźniej do 1 maja 2019 roku.

  Pamiętaj, że licencje Inward Processing Relief (IPR) oraz Processing under Customs Control (PCC) zostaną połączone w jedną licencję IPR Suspension;
 • Jeśli jesteś nadawcą lub eksporterem spoza UE, będziesz musiał wyznaczyć przedstawiciela fiskalnego z siedzibą w UE, który będzie działał w Twoim imieniu. Taką informację należy przekazać do FedEx najszybciej, jak to możliwe, co umożliwi nam ustalenie odpowiednich procedur deklaracji celnych z Twoim przedstawicielem.
 • Przewozowa Deklaracja Skrócona (ENS), która w kiedyś dotyczyła tylko towarów o wartości przekraczającej 22 euro, od 2020 roku stanie się obowiązkowa dla wszystkich przesyłek, bez względu na wartość. W praktyce oznacza to, że każda przesyłka może zostać zatrzymana w celu kontroli bezpieczeństwa i w związku z tym okazjonalnie ulec opóźnieniom celnym;

  Od 2020 roku wymagany będzie także 6-cyfrowy zharmonizowany kod dla każdego towaru, który powinien zostać umieszczony na deklaracji ENS. Sugerujemy jednak rozpoczęcie dodawania wspomnianych kodów na wszystkich fakturach handlowych przed tym terminem.

Wprowadzenie nowych przepisów UKC w całej UE będzie wymagać znacznych zmian w wielu krajowych systemach i procedurach celnych. Dlatego najprostszym sposobem, aby być na bieżąco z datami wdrażania oraz z powiązaną, wymaganą dokumentacją, jest regularne sprawdzanie wszystkich szczegółów na państwowych stronach internetowych służb celnych.

Komisja Europejska opublikowała dokumenty z wytycznymi odnośnie wybranych, kluczowych tematów, które wyjaśniają praktyczną stronę wdrażania i użytkowania. Zapraszamy do ich lektury w celu uzyskania dodatkowych informacji.